profil

Adam Mickiewicz - biografia.

poleca 85% 963 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pierwszy wieszcz polskiego romantyzmu - dziś symbolizujący epokę, posągowy, podręcznikowy - przechodził różne przemiany ideowe i jest "posiadaczem" wcale barwnej biografii. Jak w każdym życiu - rozczarowania i rozpacz splatały się z sukcesami, a że był to talent pierwszej wody, zyskała nasza narodowa literatura. Kiedy studiował w Wilnie nie był jeszcze takim absolutnym romantykiem. Wielbił Woltera, był filomatą - więc wielbicielem wiedzy (bardzo to przypomina oświecenie, czy nie?) pisał w klasycznym duchu. Dopiero wyjazd do Kowna - cios samotności, przymus niechcianej pracy i lektury niemieckich romantyków oraz Byrona wywołały eksplozję romantyczną. Oto wieszcz nie lubił nauczać i skarżył że obrywa piersi "obuczaniem żmudzkich łbów". Tęsknił za Wilnem. No i poznał Marylę Wereszczakównę, z której uczynił muzę swojej twórczości, ta zaś spokojnie i chyba bez większego żalu wyszła za mąż za hrabiego Puttkamera. Ten wielki romans literatury był być może nieco "ideowy", bowiem gdy Mickiewicz poznał Marylę był już zagorzałym czytelnikiem cierpień werterowskich i byronowskich - i bardzo mu ów nieszczęśliwy romans pasował do romantycznej kreacji. Sam później spotkał jeszcze kilka kobiecych ideałów, ożenił się z Celiną Szymanowską, miał z nią dzieci i podobno ją zdradzał. Natomiast żona naszego wieszcza cierpiała na chorobę nerwową i było to chyba najbardziej udane małżeństwo. Patriotyzm swój udowodnił Mickiewicz działalnością w studenckich towarzystwach konspiracyjnych, był więziony, był zesłany. Natomiast motywacja faktu, że nie brał udziału w powstaniu listopadowym osnuta jest mętną tajemnicą. W twórczości Mickiewicza dużą rolę odegrały miejsca, w których bywał, a sporo podróżował: był na Krymie, w Szwajcarii, we Włoszech, mieszkał w Paryżu a zmarł w Konstantynopolu.

KALENDARIUM:
1798 - urodzony w Zaosiu k. Nowogródka
1815 - studia na Uniwersytecie Wileńskim
Etap wileńsko - kowieński
1816-1819 - studia w Wilnie
1819-1823 - praca w szkole w Kownie

Twórczość tego okresu:
1820 - Oda do młodości
1822 - Ballady i serduszko
1823 - Grażyna
1823 - Dziady wileńsko - kowińskie

Etap rosyjski
1823 - proces filomatów, uwięzienie w Wilnie, zsyłka w głąb Rosji (Podróż, Odessa, Moskwa)
1826 - Sonety krymskie
1828 - Konrad Wallenrod

Etap drezdeński
1829-1833
1829 - wyjazd z Rosji do Europy
1830 - we Włoszech dowiaduję się o powstanie. Wyrusza do Wielkopolski, nie wjeżdża do Królestwa Polskiego.
1830 - Drezdno, zetknięcie z falą emigracji, wyjazd do Paryża
1831 - Reduta Ordona
1832 - Dziady drezdeńskie

Etap paryski
1834 - ślub z Celiną Szymanowską
1839/40 - rok w Lozannie
1840 - obejmuje katedrę lit. słowiańskich w College de France (Paryż), epizod towianizmu w życiu Mickiewicza
1848 - prośba stworzenia Legionu Polskiego we Włoszech.

Powrót do Francji, choroba żony, praca w Bibliotece Arsenału
1855 - wyprawa do Turcji (wojna krymska)
26 listopada 1855 - śmierć w Konstantynopolu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury