profil

żywot

poleca b/d

1. ‘życie, istnienie’; stpol.: 2. ‘sposób życia, zachowanie się, postępowanie’ i 3. ‘opis życia, biografia’; 4. dawniej (XIV w.) również ‘ciało, jego części’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *životъ ‘życie; część tułowia, brzuch’ – rzeczownik od psłow. *živъ ‘żywy’

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta