profil

Analiza wierszy Ernesta Brylla "Tyle razy..." i Edwarda Stachury "Dookoła mgła"

poleca 84% 221 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W wierszu Ernesta Brylla są trzy zwrotki czterowersowe, przeważnie trzynastozgłoskowe, rymy żeńskie odległe o układzie :
I II III
a a a
b b b
b b a
a a b

Środki artystyczne :
- epitety : "siny grzebień", "grzbiet połamany";
- porównanie : "dzieciństwo (...) przychodziło jak łagodne zwierzę" - podkreślenie przyjętej wizji dzieciństwa ; "I odrzucę jak szkapę z grzbietem połamanym" - te słowa budzą przykre doznania ;
- apostrofa : "Jeszcze Ciebie dopadnę", "I zajrzę tobie w ślepka", "No to żegnaj źrebaczku" - próba rozliczenia się z przeżyciami z przeszłości.


Analiza wiersza Stachury :
- budowa : pięć zwrotek po cztery wersy, zawierają dwanaście lub jedenaście sylab. Po trzeciej lub szóstej zgłosce pojawia się średniówka.
- rymy : żeńskie i męskie, niedokładne, o zmieniającym się układzie. Mamy tu doczynienia z konstrukcją ramową - pierwsza i ostatnia zwrotka jest taka sama.
- środki stylistyczne :
a) apostrofa : "Ech, gwiazdo - ogniku ty błędny (...) zakulaj mnie drzwi" - prośba o ułożenie życia, o stabilizację.
b) pytania retoryczne : "Jak długo pisana mi jeszcze włóczęga?", "Lecz gdzie rzeka ta, gdzie rzucony jest most?" - uczucie zagubienia, niepewności.
c) metafora : "Gwiazdo - ogniku ty błędny" - wyrażenie przekonania, że losem kieruje przeznaczenie.
d) epitety np. epitet metaforyczny : "błędny ognik" - podkreśla niepewność losu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta