profil

Konstytucja 3 maja - postanowienia, reformy sejmu, ugrupowania - w punktach

poleca 82% 2946 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) Postanowienia Konstytucji
2) Trójpodział władzy
3) Reformy Sejmu Wielkiego 1788-1792
4) Stronnictwa (ugrupowania) w Sejmie Wielkim

Postanowienia Konstytucji:
- zniesienie wolnej elekcji
- zniesienie liberum veto
- ograniczono rolę senatu
- ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
- uznano chłopów za część narodu
- w Polsce panowała religia katolicka
- gwarancja tolerancji religijnej
- pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
- wprowadzono dziedziczność tronu
- wprowadzono trójpodział władzy

Trójpodział władzy:
- ustawodawcza:
Sejm złożony z izby poselskiej i senatu
- wykonawcza
należała do Staży Praw na czele z królem
- sądowniczą
Sady i trybunały

Reformy Sejmu Wielkiego 1788-1792
a) reforma wojskowa:
- miała postać 100 000 armia, powstała 65 000 armia
- wprowadzono nowy podatek na wojsko zwanym "Ofiarą 10 grosza"
b) Zmieniono radę nieustającą:
- Polska uniezależniła się od Rosji i zerwała z nią związek
c) prawo o sejmikach
- odebrano gołocie prawa głosu na sejmikach
- wprowadzono głosowanie większości
d) prawo o miastach królewskich
- nietykalność osobista i majątkowa dla mieszczan
- prawo do nabywania ziemi
- prawo do zasiadania w sejmie
- dostęp do urzędów

Stronnictwa (ugrupowania) w Sejmie Wielkim:
a) stronnictwo dworskie (królewskie)
- możliwość przeprowadzenia reform w sojuszu z Rosją
b) obóz hetmański
- Franciszek Ksawery Braniński , Szczęsny Potocki, Saweryn Rzewbuski
konserwatywni przeciwnicy wszelkich reform
b) stronnictwo patriotyczne (postępowe)
Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Czarnotyscy, Potoscy
- Uważali, że należy wykorzystywać konflikt między zarządcami i przy pomocy Prus przeprowadzić reformy wzmacniające sejmy i władzę wykonawczą oraz przyznające prawa polityczne mieszczanom.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (25) Brak komentarzy

Niestety trzeba pamiętać o kilku bolesnych faktach.

W porównaniu do oswieceniowych ustaw USA i Francji, polska K3M była bardzo zachowawcza, wręcz kompletnie nieoświeceniowa, w dodatku pozostająca z tyłu nawet za 200 lat wczesniejszymi propozycjami zawartymi w "O naprawie Rzeczypospolitej..."

Zignorowanie DE FACTO kwestii chłopskiej błyskawicznie okazało swoje brzemienne skutki. W 1792 roku była jeszcze regularna armia. W 1794 już tylko chłopskie oddziały Kościuszki (i to tylko Ci, co sie o Uniwersałach Połanieckich dowiedzieli....). Aż strach pomysleć, co by było, gdyby od razu wyzwolono chłopstwo. Był bowiem w 1791 roku czas na rogłoszenie tych wiesci.

Zablokowanie wolnej elekcji -- ta w Polsce DE FACTO była od testamentu Krzywoustego, choć do śmierci Zygmunta Augusta była to elekcja ZATWIERDZAJĄCA. Wybranie Wettina, nota bene DEBILA, to kolejny powód do wyrwania sobie wszystkich włosów, niczym peiwen krytyk wspomniany w "Misiu".

Gwarancja tolerancji religijnej była stricte fasadowa i nijak sie miała do postanowień choćby Konfederacji Warszawskiej z 1574 r. (n.b. najwybitniejszego aktu prawnego jaki kiedykolwiek spłodzili obywatele swobodnie pomieszkujący w szeroko rozumianej okolicy Wisły, drugim takim aktem ewentualnie można by naswać Statuty Wiślickie Kazimierza Wielkiego -- oczywiście modulo kontekst epoki, w której powstały).

Prawa współdecydowania przez mieszczan były mocno kadłubkowe, co wyrażało się choćby poprzez utworzenie dla nich de facto osobnej izby poselskiej.

Trójpodział władzy był w Polsce DE FACTO i DE JURE od czasów Kazimierza Sprawiedliwego (stąd zreszta przydomek, bo król rezerwował sobie -- znowu de facto -- jedynie prawo łaski), przy czym parlament w postaci typu współczesnego, dwuizbowego wykrystalizował się za Kazimierza Jagiellończyka. Wczesniej była Rada Królewska.

Sto tysięcy to Polska wystawiła na początku potopu. Poza "rycerzami trzema" wprawdzie nikt walki nie podjął, ale w trzeciomajowe czasy potrzebna była mobilizacja POWSZECHNA.

I tak dalej i tym podobne. Ważny to moment historii Polski był, ale trzeba sobie zdawać sprawę z niewatpliwych WAD K3M.
No i najważniejsza -- została przyjęta NIELEGALNIE, niczym obecne ustawy PiS-u o Trybunale Konstytucyjnym. To tez trzeba pamietać.

świetna praca na 6.

przydatna ta praca dostałem 5 tala z histry

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Historia Polski