profil

Składniki atmosfery, budowa atmosfery, rodzaje chmur - krótko

poleca 85% 833 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
budowa atmosfery budowa atmosfery

SKŁADNIKI ATMOSFERY

- Azot – 78%

- Tlen – 21%

- Gazy szlachetne – 1%

- Para wodna
- Dwutlenek węgla

- Dwutlenek siarki

- Dwutlenek azotu

- Ozon


BUDOWA ATMOSFERY
Budowa atmosfery jest warstwowa. Kryterium podziału: ciśnienie, gęstość i temperatura gazów zmieniające się wraz z wysokością.


TROPOSFERA – znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi, sięga do ok. 7km nad biegunami i ok. 17 km nad równikiem. Zachodzą w niej silne pionowe i poziome ruchy mas powietrza. Ruchy pionowe zwane konwekcyjnymi są silne w pasie okołorównikowym, w obszarze wyżów zwrotnikowych i okołobiegunowychW tej warstwie zawarta jest prawie cała para wodna planety. Zachodzą w niej zjawiska pogodowe.

TROPOPAUZA – warstwa przejściowa między troposferą a stratosferą.


STRATOSFERA – sięga do ok. 45-50 km. Zachodzą w niej silne poziomeruchy powietrza tzw. prądy strumieniowe, które okrążają całą Ziemię. Wraz z wysokością zmienia się temperatura tej warstwy. W jej dolnej części utrzymuje się temp. ok. –50ºC, natomiast w górnej części szybki wzrost temp. aż do 0ºC.

OZONOSFERA - występuje powyżej 25 km. Jest warstwą ochronną bardzo ważną dla życia na Ziemi. Pochłania ona szkodliwe promieniowanie nadfioletowe przechodzące w zabójcze promieniowanie typu rentgenowskiego. Obecny w niej jest ozon


STRATOPAUZA – warstwa przejściowa między stratosferą a mezosferą.


MEZOSFERA – sięga do wysokości ok. 80 km. Następuje w niej ponowny spadek temp. wraz z wysokością do ok. –90ºC.


MEZOPAUZA – warstwa przejściowa między mezosferą a termosferą.


TERMOSFERA – górna granica tej warstwy jest trudna do określenia,waha się między 300 a 800 km na powierzchnią Ziemi. Następuje w niej gwałtowny wzrost temp. do +1500ºC związane jest to z pochłanianiem promieniowania słonecznego przez cząsteczkowy azot i tlen. Powietrze w tej warstwie jest silnie zjonizowane. Warstwą tę nazywa się JONOSFERĄ. Występują w niej zjawiska zorzy polarnej (świecenie zjonizowanych atomu tlenu i azotu, można słuchać radia na długich falach).


EGZOSFERA – jej przybliżona granica znajduje się na wysokości ok.2000 km (wyżej ta warstwa przechodzi w przestrzeń kosmiczną). W tej warstwie następuje spadek temp. do ok. –270ºC. Wraz ze wzrostem wysokości zmienia się temperatura i ciśnienie. Im wyżej tym powietrze staje się rzadsze i lżejsze, ciśnienie maleje.

Ciśnienie spada z szybkością 11,5hPa/100m
Temp spada z szybkością 0,6ºC/100m

CHMURY
NIMBOSTRATUS – warstwowo deszczowe
STRATUS – warstwowe
CUMULUS – kłębiaste
CUMULONIMBUS – kłębiasto burzowe
ALTOCUMULUS – średnie kłębiaste
ALTOSTRATUS – średnie warstwowe
CIRROSTRATUS – pierzasto warstwowe
CIRROCUMULUS – pierzasto kłębiaste
CIRRUS - pierzaste

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty