profil

Naród i społeczeństwo

poleca 84% 354 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Naród w sensie kulturowym i politologicznym:
a. ujęcie kulturowe:
-naród to wspólnota kulturowa (wspólny język, terytorium, tradycja, kultura, świadomość narodowa)
b. ujęcie polityczne:
-naród to wspólnota polityczna (ogół obywateli)
-przykładem może być dziś polis grecka
-w XVI-XVIIIw. Szlachta czuła się narodem (naród szlachecki, brać szlachecka), tylko ona była Polakami, reszta to tutejsi
-na początku Xix. Obywatelami, czyli narodem, zaczęli się czuć także mieszczanie, a po powstaniu styczniowym- chłopi
-w tym ujęciu ‘być Polakiem’ oznacza być obywatelem
2.Czynniki narodotwórcze:
a. obiektywne (kultura, ziemia, historia, więzi gospodarcze)
b. subiektywne (świadomość narodowa, wola jedności)
3.Więzi narodowe:
-język, religia, władze polityczne, gospodarka
4.Pojęcia związane z narodem:
-narodowość
-patriotyzm
-nacjonalizm
-szowinizm
-ksenofobia
-rasizm

1.Społeczeństwo polskie w świetle ‘Narodowego Spisu…’ z 2002r.:
-w Polsce mieszkało 38,23080 ludzi
-gęstość zaludnienia 122mk/km2
-najludniejsze są województwa: Mazowiecki (5mln 124tys.) i Śląskie (4mln 743tys.)
-najmniej ludne Podlaskie (1mln 208tys.), Opolskie (1mln 65tys.) Lubuskie (1mln 9tys.)
-mężczyzn jest 48,4%, kobiet 52,6%
-z pośród osób dorosłych 57,6% żyje w małżeństwach, 28,5% kawalerowie i panny, 15,1% wdowy, 2,9% wdowcy
-corocznie zawartych małżeństw ok. 190tys.
96,7% zadeklarowało narodowość polską, 1,2% inną (niemiecką 153tys., białoruską 49tys., ukraińską 31tys., romską 13tys.) 2,1% nie określiło swojej narodowości
-w domu 96,6% mówi wyłącznie po polsku, 1,5% polski i nie polski (niemiecki 204tys. Angielski 90tys. Białoruski 41tys.) 0,15% wyłącznie nie po polsku
-61,8% mieszkało w miastach a 38,2% na wsiach
2.Problemy społeczeństwa polskiego:
-reformy gospodarcze po 1989r. , negatywnie ocenia 57%, 37 nie ma zdania, 6% pozytywnie
-78% gospodarstw nie posiada żadnych oszczędności, 40% ma zadłużenia
-w 2001r. co 11 człowiek żył w skrajnym ubóstwie
-wzrost przestępczości

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta