profil

Typy Gleb

poleca 84% 908 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

a) Rędziny - na skale wapiennej mają gróby poziom pruchniczny , żyzny .
b) Bielice - powstają na piaskach przy udziale lasów liściastych , małożyzne .
c) Gleby brunatne - powstają na piaskach pod lasem liściastym , średniej ilości .
e) Czerno ziemie - powstają na terenach podmokłych przez obniżenie poziomu wód granitowych , żyzne.
f) Czarnoziem - na skale lessowej pod roślinnością trawiastą , żyzne.
g) Mady - spotykane wzdłuż dolin rzecznychi przy ujściach rzek , zbudowane z namułów rzecznych .
h) Antypogeniczne - gleby zniszczone przez działalność człowieka .

Podoba się? Tak Nie