profil

List motywacyjny

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

87-100 Toruń 11 grudnia 2006
Ul. …….

Andrzej Stadnicki
Kierownik salonu „Honda”
Salon Samochodowy „Honda”
Ul. Żółkiewskiego 28
87-100 Toruń


Szanowny Panie Dyrektorze!
Po zapoznaniu się z Pana ofertą zamieszczoną w prasie chciałabym zgłosić swoja kandydaturę na stanowisko specjalisty do spraw sprzedaży.
Mam wykształcenie średnie. Ukończyłam Technikum Samochodowe w Toruniu, gdzie zdałam egzamin maturalny. Potrafię prowadzić dokumentację finansową oraz sporządzać sprawozdania i raporty. Doskonale radze sobie z obsługą komputera, kserokopiarki, faksu oraz kasy fiskalnej. Znam język angielski, niemiecki i włoski w stopniu podstawowym. Jestem osobą ambitną, która dąży do osiągnięcia postawionego sobie celu. W rozwiązywaniu problemów wykazuję dużą wytrwałość, a powierzonej mi pracy poświęcam cały swój czas. Jestem dyspozycyjna i samodzielna. Potrafię zorganizować sobie czas i pracować w zespole. Łatwo nawiązuję kontakt z innymi ludźmi. Jestem Cierpliwa i odpowiedzialna.
Uważam , że mogę ubiegać się o pracę w Pana firmie, gdyż jak sądzę spełniam zawarte w ogłoszeniu warunki. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury.

Z poważaniem

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: