profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Krótki utwór publicystyczno dziennikarskipoleca85%
Język polski

Wybrane gatunki literackie.

Epopeja(epos)- literacki wielki poemat epicki( historyczny, legendarny, ludowy) opiewający w podniosłej, uroczystej formie czyny bohaterów lub życie całej zbiorowości w przełomowych chwilach dziejowych. Fabuła- literacki układ zdarzeń, wątków,...poleca84%
Język polski

Gatunki literackie oświecenia (bajka, satyra, poemat historyczny, powieść, sielanka).

(przemówienie) H.Kołłątaj "Listy Anonima" , S.Konarski "O skutecznym rad sposobie" * rozprawa - obszerny utwór traktujący w sposób problematyczny wybrane zagadnienie (studium) * poematpoleca83%
Język polski

Rodzaje literackie - przypomnienie wiadomości.

pośredni (np. wysłuchanie deklamacji) zazwyczaj pośredni (obejrzenie konkretyzacji: widowiska teatralnego) Wybrane gatunki baśń, epos, opowiadanie, powieść, pamiętnik hymn, oda, sonet, elegia, haikupoleca82%
Język polski

Rodzaje literackie: liryka, epika, dramat.

. wysłuchanie deklamacji) zazwyczaj pośredni (obejrzenie konkretyzacji: widowiska teatralnego) Wybrane gatunki baśń, epos, opowiadanie, powieść, pamiętnik hymn, oda, sonet, elegia, haiku tragediapoleca82%
Język polski

Literatura starożytna i średniowieczna - wybrane zagadnienia

, piękna, graniczna, dydaktyczna oraz publicystyka. Istnieją także różne gatunki literackie , takie jak: OPOWIADANIE - niewielki utwór epicki o jednowątkowej fabule i swobodnej kompozycji. NOWELApoleca83%
Język polski

Kultura śródziemnomorska – źródłem inspiracji dla wielu twórców literackich. Interpretując wybrane teksty wyjaśnij jaką funkcję pełnią nawiązania.

myślenia, pierwowzory zachowania, odczuwania, które to również czerpiemy z kultury śródziemnomorskiej. Niewątpliwie w większości epok odnaleźć można dzieła literackie , których treść lub budowa, a w