profil

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

poleca 78% 931 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sprawdź załączniki :)

1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE

2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN…

3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA, OPISOWA/INWOKACYJNA= ODA

4. PODMIOT LIRYCZNY =WYEKSPONOWANY? OPIS OSOBY I SYTUACJI, MÓWI W SWOIM IMIENIU? MOŻNA UTOŻSAMIĆ Z AUTOREM?

5. ADRESAT LIRYCZNY = UOGÓLNIONY? GRUPA? POKOLENIE? KONKRETNA OSOBA? ZMIANA ADRESATA W ZWROTKACH

6. TEMAT PRZEWODNI UTWORU = CZAS? DATA?

7. JĘZYK UTWORU = POTOCZNY, PATETYCZNY, STYLIZOWANY

8. ZWROTKI =UKŁAD STYCHICZNY? WYRAŹNE CZĘŚCI? NIEKONWENCJONALNY UKŁAD?
9. LICZBA WERSÓW
10. SYLABY W WERSIE
11. RYMY = PARZYSTE, OKALAJĄCE, PRZEPLATANE(KRZYŻOWE), MĘSKIE, ŻEŃSKIE

12. REFREN
13. ŚRODKI STYLISTYCZNE = FUNKCJA, CO PODKREŚLAJĄ?
14. SPOSÓB OBRAZOWANIA = MIMESIS ANTYCZNE ≠ ELEMENTY FANTASTYCZNE + SYMBOLIZM, EKSPRESJONIZM, IMPRESJONIZM

15. BIOGRAFIA AUTORA = WOJNA? OKUPACJA? GRUPA POETYCKA?

16. KONTEKSTY = HISTORYCZNE? FILOZOFICZNE?

17. NAWIĄZANIA DO INNYCH DZIEŁ = CYTAT, PODOBNY TYTUŁ-BUDOWA, ALUZJE, PASTISZ PARAFRAZA? ZNANY MOTYW W INNYM ŚWIETLE?

18. PRZESŁANIE/ CEL = PO CO POWSTAŁ? UCZY, BAWI, WZRUSZA, WZYWA DO WALKI? WARTOŚĆ UNIWERSALNA?


19. WNIOSKI

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: