profil

Konspekt lekcji - " Wychowanie przeciw agresji i przemocy"

poleca 85% 364 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

LEKCJA WYCHOWAWCZA W KLASIE I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR. 1 W LIPNIE.

TEMAT: „Wychowanie przeciw agresji i przemocy.”

CZAS REALIZACJI: 90 minut.

CELE OPERACYJNE:
• uczeń wie, co to jest agresja i przemoc;
• uczeń umie odczuwać emocje jakie wywołuje agresja;
• uczeń wie i umie zastosować metody, które służą radzeniu sobie z agresją i przemocą;
• uczeń wie, jakie są nieagresywne sposoby radzenia sobie z przemocą;

FORMY ORGANIZACJI PRACY:
• zbiorowa
• grupowa

TYP ZAJĘĆ:
• lekcja mieszana (podająca, problemowa, ćwiczeniowa, eksponująca)

METODY PRACY:
• miniwykład
• opowiadanie
• „burza mózgów”
• praca w grupach
• praca na forum
• drama (scenki)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• markery
• arkusze papieru
• tekst opowiadania
• treść scenek do odegrania

RODZAJ ZAJĘĆ:

Część wstępna: (10’)
1. sprawdzenie obecności
2. przygotowanie środków dydaktycznych
3. ustawienie krzesełek do pracy – krąg
4. wprowadzenie do nowego tematu – podanie definicji agresji, przemocy, wskazanie na podobieństwa i różnice (miniwykład).

Część główna: (70’ w tym scenki 30’)
5. Odczucia w sytuacji przemocy – historia krzywdzonego dziecka (opowiadanie).
Prowadzący czyta prawdziwa historię chłopca, który jest rówieśnikiem uczestników zajęć. Doświadczał On często przemocy ze strony swoich koleżanek i kolegów z klasy.
Zadaniem uczestników zajęć jest sygnalizowanie momentów krzywdzenia tego dziecka.
6. Sposoby radzenia sobie z przemocą.
a). przykłady przemocy na podstawie doświadczeń uczniów – „burza mózgów.”
b). jak uczniowie radzili sobie z podobnymi formami przemocy – praca w małych grupach
c). spisanie na dużym arkuszu papieru sposobów radzenia sobie z przemocą (w dwóch kolumnach – z użyciem lub bez użycia siły)
Podkreślamy te, w których użyto własnego sprytu i pomysłowości zamiast siły fizycznej.
7. Reagowanie w sytuacji przemocy – odgrywanie scenek (drama).
Chętne osoby odgrywają scenki. Po odegraniu każdej ze scenek dzielą się swoimi odczuciami. Widownia przedstawia swoja opinię o skuteczności rozwiązania. Scenki, w których pojawiły się elementy agresji, po omówieniu zostają odegrane jeszcze raz bez użycia siły.

Scenki:
• Ktoś próbuje wepchnąć się przed tobą w kolejce do sklepiku szkolnego.
• Jakiś uczeń podchodzi i bierze bez pytania twój telefon komórkowy.
• Na boisku podczas przerwy podchodzą do ciebie dwaj chłopcy ze starszej klasy i mówią: „dawaj dychę!”.
• Koleżanka mówi przy tobie do drugiej dziewczynki coś obraźliwego na twój temat.
• Grupa wyśmiewa się z twojego ubrania.

Część końcowa: (10’)
8. Podsumowanie zajęć w formie niedokończonego zdania: ‘Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałam się, że…”. Kolejno uczniowie wyrażają swoja opinię na temat tego, czego dowiedzieli się na dzisiejszych zajęciach.
9. Ocena pracy uczniów.
10. Podziękowanie za udział w zajęciach.
11. Czynności porządkowe: ustawienie ławek i krzesełek.
12. Pożegnanie klasy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy