profil

Opakowanie

poleca 81% 783 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Większość produktów materialnych musi być zapakowana i opatrzona etykietą. Niektóre opakowania, jak butelka Coca – Coli czy pudełko pończoch L'eggs, są znane na całym świecie. Wielu specjalistów do spraw marketingu uznaje opakowanie za piąty, obok ceny, produktu, dystrybucji i promocji, element marketingu mix. Jednakże większość traktuje opakowanie i etykietę jako element strategii rozwoju produktu. Prawnicy, lekarze i farmaceuci oraz pracownicy innych zakładów usługowych umieszczaja dyplomy i nagrody w specjalnych oprawach i na widocznych miejscach, aby utwierdzić klientów w przekonaniu, że świadczą usługi wysokiej jakości.

Opakowanie stanowi ważny składnik produktu. Chroni ono produkt przed działaniem czynników zewnętrznych, zabezpiecza jego wartość użytkową, zdobi, a także zwaraca uwagę potencjalnego nabywcy na zawatrtość, skłaniając go w ten sposób do nabycia produktu.
Funkcje opakowań:
* ochronna: chroni wartości użytkowe produktu przed działaniem temperatury, wilgoci i czynników mechanicznych, na drodze bowiem od producenta do konsumenta cechy fizykochemiczne w różny sposób reagują na wymienione czynniki;
- gdy produkt znajdzie się już u użytkownika czyni go wygodniejszym w użyciu, zabezpiecza przed zniszczeniem i wyparowaniem; zapewnia artykułom: świeżość, trwałość, estetyczność, atrakcyjność; zapobiega zepsuciu, zmianie barwy, zmianie konsystencji, zabrudzeniu, uszkodzeniu towaru.
W przypadku artykułów żywnościowych powoduje iż w większym stopniu sa przestrzegane wymogi higieny; wartość użytkowa musi być zabezpieczona przez opakowanie,
* informacyjna: nabywca zapoznaje się z rodzajem i właściwościami produktu, datą produkcji, sposobem użycia, terminem ważności, ceną, producentem. Pozwala na identyfikację danego produktu (także nowowprowadzonego na rynek), umożliwia jego rozróżnienie wśród tysięcy innych produktów, zpobiega także zastąpieniu danego produktu towarem konkurencyjnym; wszelka zmiana opakowania oznacza bowiem, że zmienił sie sam produkt. Informuje konsumenta i finalnego użytkownika danego produktu o jego wartości użytkowej, a w przypadku mechanizmów – o ich funkcjonowaniu
i konserwowaniu ( wiarygodne i sprawdzone dane zawarte w opakowaniu zwiększają zaufanie do producenta danego dobra);
* reklamowa – podnosi ona wartości estetyczne towaru i zachęca do kupna; wpływa na usprawnienie sprzedaży, ponieważ sprzedaż towarów nie mających bezpośrednich opakowań jednostkowych pochłania sporo czasu i powoduje wzrost kosztów handlowych;
(opakowania bezpośrednie – stykają się bezpośrednio z towarami i chronią przed uszkodzeniami);
- przyczynia się do wprowadzania nowoczesnych form sprzedaży – zwłaszcza samoobsługowej;
* promocyjna: promuje produkty znajdujące się w opakowaniu ponieważ towar pięknie opakowany przyciąga klienta i powoduje wzrost sprzedaży; zawiera się w tym organizowanie degustacji. Opakowania towarów znajdujących się w sprzedaży promocyjnej zaopatrzone są w kupony konkursowe, które upoważniają klientów do udziału w losowaniu nagród.
* ilościowa: dzięki zróżnicowaniu rozmiaru opakowań umożliwia się klientowi nabycie odpowiedniej porcji produktu bez konieczności zakupów większej jego ilości, która może się zmarnować
* ekologiczna: polega na tym, że opakowania powinny być możliwe do wycofania z obrotu handlowego i nadawać się do utylizacji, aby były przyjazne dla środowiska.

Podział opakowań:
1.Rozpatrywanie zagadnienia styku opakowań z towarami:
a) opakowania bezpośrednie – mają bezpośredni kontakt z towarami, chronią je przed wpływami zewnętrznymi. Są one bardziej ekonomiczne. Należą do nich np.: torebki papierowe, słoiki.
b)opakowania pośrednie – służą do ochrony towarów opakowanych bezpośrednio i samych opakowań przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi, kradzieżą. Odgrywają ważną rolę w czasie transportu i przechowywaniu. Należą do nich skrzynie, klatki.
Przeznaczenia opakowań:
Jednostkowe – zawierają określoną ilość towarów sprzedawaną w handlu detalicznym.
Opakowania te powinny umożliwić rozpoznanie opakowanej jednostki.
Zbiorcze – zawierają od kilku do kilkudziesięciu opakowań jednostkowych. Pełnią funkcję ochronną. Nie są przeznaczone dla konsumentów. Do klientów trafiają w przypadku dużej ilości opakowań jednostkowych np.: napoje, cukier.
Transportowe – obejmują ilości towarów, które są najwłaściwsze do wykonywania czynności manipulacyjnych i ułatwiają transport. Mogą to być opakowania bezpośrednie i pośrednie.

Podział opakowań ze względu na ich użytkowanie:
Typowe opakowanie składa się z małego pojemnika pudełka , puszki, butelki, torebki lub koperty,
w których umieszczony jest produkt, a na zewnątrz podana jest jego nazwa, zawartość i inne informacje.
Opakowanie może być wykonane z tektury, folii, papieru, szkła, plastiku lub innego tworzywa. Stanowi ono ważną część produktu. Podczas składowania i transportu produktu są gromadzone, kompletowane i pakowane w opakowania zbiorcze i scalane w jednostki ładunkowe. Opakowania wywieraja bezpośredni wpływ na sprawny przebieg tych procesów przez spełnianie następujących funkcji : ochronnej, magazynowej, kompletującej i informacyjnej. Chronią produkt w czasie transportu i przechowywania, ale także czynia go bardziej trwałym, bezpiecznym i łatwiejszym w użyciu przez nabywcę (w trakcie otwierania i zamykania, chwytania jedna reką). Ochrona produktu łączy się z utrzymywaniem funkcjonalnej formy. Opakowanie powinno stwarzać wygodę podczas zakupów, przechowywania produktu w magazynie, sklepie i w domu oraz podczas transportowania. W wypadku kruchych i łatwotłukących się przedmiotów niezbędne jest opakowanie kilkuwarstwowe. Trzeba tylko zdecydować, czy produkt ma być opakowany w celofan bądź inny przezroczysty materiał, czy produkt ma być na podstawce plastikowej czy laminowanej; jak powinny być pakowane produkty wymagające zabezpieczeń. Wszystkie elementy opakowania muszą tworzyć harmonijną całość oraz być zgodne z decyzjami, jakie podjęto w zakresie cen, reklamy i innych elementów marketingu. Woda kolońska, jak już wspominałam na przykład pakowana jest w opakowanie użytkowe – flakon, umieszczane następnie w pudełku kartonowym stanowiącym wtórną warstwę opakowania, które w magazynie i podczas transportu umieszcza sie w opakowaniu zbiorczym zawierającym trzydzieści sześć flakoników.
Nie należy stosować nadmierniej ilości różnego rodzaju opakowań, wtedy gdy nie jest to konieczne, gdyż może to irytować klienta. Punkty usługowe mogą być miejscem prezentowania szczególnego rodzaju opakowań produktów.

Ze względu na trwałość opakowania dzielimy na: trwałe i nietrwałe.
* Opakowania drewniane - są to najczęściej opakowania transportowe do których zaliczamy: skrzynie, klatki, pojemniki, kosze, Opakowania drewniane jednostkowe są to : łubianki, beczki, wełna drzewna, jako materiał pomocniczy. Ze względu na deficyt drewna, opakowania te są wycofane i zastępowane opakowaniami z tworzyw sztucznych. Ich zalety to dobra wytrzymałość mechaniczna, złe prowadzenie ciepła i prądu elektrycznego, mają nieznaczną przenikalność powietrza, mają słabą aktywność.
Wady – hydroskopijność (wchłanianie wilgoci) są łatwopalne; niekiedy wydzielają zapach żywicy
i mogą tym ujemnie oddziaływać na towar.
* Opakowania metalowe to – puszki, beczki, wiadra, kanistry, konwie, pudełka, pojemniki, skrzynie, tuby, folie. Są często stosowane jako opakowania wielokrotnego użytku. Są bardzo wytrzymałe pod względem mechanicznym i mają odpowiednią twardość (co ułatwia transport) – łatwe w obróbce
i odporne na korozję - można na nie łatwo nakładać rysunki, napisy powlekać lakierem.
Wadą ich jest - duże przewodnictwo cieplne.
* Opakowania papierowe – mają bardzo liczne zastosowanie jako miękkie i sztywne. Opakowania miękkie to : papier pakowy uszlachetniany oraz powlekany tworzywami sztucznymi lub metalowymi.
* Opakowania sztywne: kartony, tektura, sklejka tekturowa wielowarstwowa. Papier stosuje się również do bezpośredniego owijania towarów. Zalety – dobre właściwości mechaniczne, mała masa, bezwonność, słabe przewodnictwo cieplne, łatwość przerobu, można wykonywać na nim wydruki, tani w produkcji – możliwość odzyskania z makulatury. Wady – nasączliwość która zmniejsza wytrzymałość mechaniczną.
* Opakowania szklane – stosowane do pakowania artykułów żywnościowych.
Zaliczmy do nich: butelki, słoiki, słoje, balony, ampułki. Mogą być produkowane za szkła bezbarwnego lub barwionego. Szkło ciemne nie przepuszcza promieni nadfioletowych, które przyczyniają się do utraty witamin. Zalety: - gładkość powierzchni, nienasiąkalność, obojętność i odporność chemiczna, przezroczystość, higieniczność, wielokrotność użytku. Wady: konieczność stosowania dodatkowo opakowań ochronnych.
* Opakowania z tworzyw sztucznych występują w różnych formach np.: płaty folii, torbach, worków, opakowań grubościennych (kanistry). Z tworzyw sztucznych wyrabia się zamknięcia do innych tradycyjnych opakowań, jak zakrętki, kapsle, korki. Opakowaniom plastikowym można nadać różne kształty; są bardzo estetyczne, mają dużą wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczną, odporność na działanie drobnoustrojów i owadów, przezroczystość, są niedrogie, mają małą masę, są odporne na działanie wody, gazów, temperatury. Niestety opakowania te są nieekologiczne.
* Opakowania z tkanin są to worki produkowane z juty, lnu, konopi i wiskozy. Worki są chyba najlepszym rodzajem opakowań do towarów sypkich, którym należy zapewnić dopływ powietrza. Odznaczają się małą masą właściwą. Worki należą do opakowań wielorazowego użycia, ale należy pamiętać o konieczność ich czyszczenia i trzepania.
Wady: łatwość zanieczyszczenia, mała trwałość mała odporność na czynniki zewnętrzne.

Tworzenie opakowania – to wszystkie działania związane z projektowaniem i produkcją pojemnika na produkt. Pojemnik ten nazwany opakowaniem może składać się nawet z trzech warstw materiału. Płyn po goleniu Old Spice jest sprzedawany w butelce (opakowaniwe pierwotne), znajdującej się w kartonowym pudełku (opakowanie wtórne), a to z kolei umieszcza się w pudle z karbowanej tektury (opakowanie zboircze), zawierającym sześć tuzinów pudełek Old Spice.

Zasady projektowania opakowań:

Wybór rodzaju opakowania zależy od typu i właściwości produktu. Wystepują jednak pewne granice obciążania nabywcy kosztem opakowań. Producent musi przewidzieć, czy produkt będzie sprzedawany w opakowaniu jednostkowym, czy też kilka jednostek produktu sprzedawane będzie w opakowaniu zbiorczym. Pakowanie wielu jednostek w opakowanie zbiorcze może być niepraktyczne dla produktu używanego rzadko, w dodatku zwiększa to koszt produktu.
Należy podjąć odpowiednie decyzje, związane z funkcją opakowania, co do jego kształtu, materiałów, kolorów, tekstu zamieszczonego na nim oraz znaku firmowego. Często trzeba rozstrzygnąć, czy w danym opakowaniu produkt sprzedaje sie dobrze czy opakowanie jest tylko artystycznie pociagające.
Opakowanie musi być wystarczająco duże, aby pomieścić produkt. Na przykład Brian Wansink stwierdził, że większe opakowanie zwiększa użycie produktu o 7 – 43%. Pomarszczone linie pionowe mogą sprawić wrażenie, że opakowanie jest wyższe, a więc zawarty w nim produkt większy. Szerokie podłuzne paski czynią opakowanie szerszym. Nie może być jednak za duże, bo to wprowadza w błąd nabywcę i podwyższa koszty. Niektóre punkty srzedaży detalicznej ułatwiają nabywcom porównanie zawartości produktu
w opakowaniach przez podawanie cen jednostkowych różnej wielkości). Opakowania produktów przeznaczonych dla mężczyzn mają często kanciasty kształt i drzewny lub workowy wzór.
Opakowania produktów dla kobiet mają zaokrąglone, krzywe kształty i spokojne, niewyraźne wzory.

Podstawowe czynniki decydujące o walorach estetycznych opakowań to ich kolorystyka, liternictwo
oraz umieszczone na opakowaniach elementy zdobnicze i ilustarcyjne. Projektant opakowania starannie rozpatruje gabaryty, materiał, grafikę i wygląd zewnętrzny, gdyż wpływają one na wizerunek produktu.
Opakowanie stanowi także czynnik pośrednio kształtujący gusty i wpływający na klienta poprzez jego estetykę. Należy sie dobrze zastanowić nad wyborem koloru: niebieski jest chłodny i łagodny, łączy się
z niebem, wodą i zatroskaniem; czerwony jest żywy i kojarzy się z aktywnością, z ogniem, krwią, niebezpieczeństwem i gniewem; kolor żółty sugerować może ostrożność, ciepło, zazdrość lub żywotność, czasem kojarzy się z produktami leczniczymi. Kolory pastelowe są kobiece, podczas gdy ciemne – męskie.
Dobór kolorów jest jednym z najważniejszych zadań wzornictwa opakowań. Mają one spośród wszystkich czynników plastycznych największa zdolność zwracania na siebie uwagi klienta. Łatwiej zauważyć te kolory, które bardziej odbijają promienie świetlne, a więc np. żółty, pomarańczowy czy zielony.
Istotnym problemem są też skojarzenia, jakie mogą wywołać pszczególne kolory, co wynika
z konwencji czy przyzwyczajeń. Kolory zimne jak np. czarny w naszej strefie kulturowej tradycyjnie kojarzy się z żałobą, a kolor biały to czystość i higiena. Kolor może także wywołać dodatnie lub ujemne odczucia nabywcy. Zdolność percepcji barw zależy od ich odcieni, czystości , materiału i faktury pokrycia powierzchni. Ludzie mają często subiektywne odczucia związane z kolorami i nadają im określone znaczenie. Bardzo rzdko, na przykład możemy spotykać opakowanie mięsa lub chleba w kolorze zielonym, ponieważ nabywcy mogą kojarzyć ten kolor z pleśnią. Lepsze wrażenie na nabywcach wywyiera opakownie olejku do opalania w kolorze niebieskim niż jaskrawoczerwonym. Z kolei, kosmetyki mogą być łatwiej sprzedawane w pastelowych kolorach opakowań.

Liternictwo stanowi także ważny element grafiki opakowań. Podstawowym warunkiem jest dobór odpowiedniego kroju trzcionki, musi być bowiem dostosowany do danego produktu i jego tożsamości.
Należy zdecydować ile tekstu rysunków, fotografii i innych oznaczeń ma się pojawić na opakowaniu.
Wszystkie te elementy na opakowaniach mogą informować nabywców o składnikach produktu, jego właściwościach, dacie produkcji i przydatności do spożycia, przeznaczeniu, sposobie użycia, korzyściach, gwarancji i ostrzeżegać o ryzyku nieprawidłowego użycia lub składowaniu produktu. Oznaczenia na opakowaniu mogą zastępować wiele słów i są cichym pomocnikiem sprzedawcy. Cena projektu opakowa- nia wynosi około dziesięciu do piętnastu procent kosztów wprowadzenia nowego produktu na rynek.
Pomysłowe opakowanie, np. w oryginalnym kształcie i kolorze, może odegrać istotną rolę w walce konkurencyjnej firmy o miejsce na rynku. Mając dobry produkt i atrakcyjne opakowanie, firma może wiele zaoszczędzić na wydatkach na reklamę.

Przykładem ciekawego pomysłu na opakowanie może być Firma Rhino Entertainment, która wypuściła na rynek kolekcję ponad sto utworów na CD, zatytułowaną Brain in a box: The Science Fiction Colection. Aby zachęcić fanów do zakupu, kazała zaprojetować sobie oryginalne opakowanie które stało się przedmiotem kolekcjonowania. Umieszczono w nim trójwymiarowe hologramy przedstawiające mózg ludzki do którego są podłączone klamry i kable. Uzyskano efekt interesującej animacji która przyciąga oko i wzbudza u zainteresowanych chęć zakupu.


Odpowiednio zaprojektowane opakowania mogą ułatwić korzystanie z produktu i dodatkowo go promować. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie opakowania jako narzędzia marketingowego jest spowodowane różnymi czynnikami:
Samoobsługa: coraz większa liczba produktów jest zbywana w systemie sprzedaży samoobsługowej. W przecątnym supermarkecie, który ma w ofercie 15000 produktów, nabywca mija zwykle w ciągu minuty około 300 artykułów, a ponieważ 53 % wszystkich zakupów jest dokonywanych pod wpływem impulsu, efetowne opakowanie odgrywa rolę „pięciosekundowej reklamy”. Musi ono wywierać korzystne wrażenie na klienta i wzbudzać jego zaufanie.
Zamożność klientów: zwiększający sie poziom zamożności konsumentów sprawia że będą oni w stanie zapłacić więcej za wygodę, wygląd, solidność i prestiż jakie gwarantuje lepsze opakowanie.
Wizerunek firmy i marki: dzięki opakowaniu jesteśmy w stanie od razu rozpoznać firmę lub markę
Możliwość wprowadzania innowacji: zmiany w wyglądzie opakowań przynoszą korzyści zarówno klientom, jak i zyski – producentom. Przykładem może być pasta do zębów, która sprzedawana
w opakowaniach ze specjalnymi tłoczkami zdobyła dużą popularność na rynku (12% rynku), gdyż jest wygodniejsza w użyciu i bardziej higieniczna. Przemysł perfumeryjny stale wprowadza nowe fasony flakonów.


Po zaprojektowaniu opakowania należy je przetestować. Testy technmiczne przeprowadzane są na
odpowiednią wytrzymałość w normalnych warunkach. Testy wizualne sprawdzają dobrą czytelność napisów na opakowaniu oraz właściwe dobranie kolorów. Testy z udziałem dystrybutorów badają opinie
na temat poręczności i atrakcyjności opakowań. Testy konsumenckie weryfikują odbiór ze strony klientów.

Funkcja promocyjna opakowania:

Wzrost znaczenia opakowań wynika z rozwoju samoobsługi w sklepach detalicznych. Opakowanie jest czyś więcej niż włożeniem produktu do pojemnika, oznakowaniem i owinięciem go papierem. Spełnia ono funkcję promocyjną przez przyciągasnie uwagi nabywcy zwłaszcza przy zakupie produktów pod wpływen impulsu. Ułatwioa ono identyfikację produktu, informuje o jego składnikach, korzysciachi sposobie użucia. W ten sposób opakowanie wpływa na postawę nabywcy wobec produktu i decyzję o zakupie. Dobre opakowanie dostarcza często lepszych efektów promocyjnych niż nieudana kampania reklamowa. Opakowanie może odgrywać niewielką rolę (np.tania galanteria żelazna) lub stanowić ważny element strategii marketingowej (np. kosmetyki). Czasem kształt i wygląd zewnętrzny pojemnika (puszki, pudełka, butelki) pomagają tworzyć pozytywny wizerunek produktu i ułartwiają wejście na nowe rynki zbytu. Opakowanie może także poprawić jakość produktu przez łatwiejsze i bezpieczne użytkowanie (np. szampon dostarczany jest w plastikowych butelkach które nie tłuką się gdy spadną na podłogę łazienki).

Dlaczego opakowanie powinno być modne?
Motywacja posiadania produktu modnie opakowanego może mieć różny charakter. Chęć przynależności do określonej grupy, lub chęć idnywidualnego stylu, poszukiwanie różnorodności, ekspresja własnej osobowości czy podkreślenie atrakcyjności mogą decydować o tym, czy ktoś nabędzie modny produkt.
Ekonomia opisuje nabywanie modnych przedmiotów jako zjawisko demonstracyjnej konsumpcji, zwanej efektem Veblena. Według tej teorii noszenie odpowiednich ubrań i używanie luksusowych produktów (często mało praktycznych ale świetnie opakowanych) jest związane z podkreślaniem swojego statusu społecznego.

Przepis na modne opakowanie produktu:
* sprawdź, co w tej chwili jest w modzie,
* wymyśl coś nowego, lub też....
* skopiuj dobre pomysły ( np. jeśli sprawdziło się opakowanie w dozowniku na pewien produkt,
to czemu nie spróbować z innym w ten sam sposób?)
* wybierz odpowiednią grupę docelową,
* znajdź liderów opinii w tej grupie lub ich wykreuj,
* wyraźnie i jednoznacznie pozycjonuj swóje opakowanie
* wspieraj się reklamą.


Ważny również jest problem kosztów opakowania. Dobre, atrakcyjne opakowania są na ogół drogie
– w przypadku np. kosmetyków czy niektórych napojów (np.piwo) stanowią około połowy kosztów.
W tej sytuacji sami konsumenci muszą decydować o tym, ile mogą i czy zechcą płacić coraz więcej za opakowania, w tym i za takie, w których pojemnik jest droższy od samej zawartości. Tylko w niektórych przypadkach, gdy samo opakowanie jest właściwie towarem poszukiwanymprzez nabywców, jego koszt przekraczający koszt samego produktu jest ekonomicznie uzasadniony. Drogie perfumy mogą być umieszczone w kryształowych butelkach, które nadają im luksusowy wygląd .
Koszt opakowania. Koszt opakowania jest zwykle określany przez rodzaj i cenę produktu. Jest on zmienny w zależności od pojemności opakowania. Koszt, na przykład , opakowania cukru wtorby pięćdziesięciokilogramowe stanowi około jednego procenta ceny sprzedaży a koszt pokowania cukru w torebki jednokilogramowe wzrasta o około dwadzieścia pięćprocent o trzydziestu procent ceny sprzedaży. Nabywcy są z reguły skłonni zapłacić wyższa cenę za produkt w funkcjonalnym opakowaniu. Restauracje używają jednorazowychmałych torebek z dozowaną zawartościśą cukru. W ten sposób chcą zaoszczędzić na koszcie napełniania i mycia cukierniczek; ponadto nabywcy preferują opakowania zapewniające higieniczne wwarunki podczas spożywania posiłków.Etykiety:
Na produkty bez opakowań a nawet w opakowaniach jednostkowych mogą być naklejane lub dołączane etykiety identyfikujące produkt. Etykiety zawierają markę, klasę lub gatunek, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, nazwę producenta, zawartość, sposób użycia i ewentualnie ostrzeżenia
o niebezpieczeństwach zwiazanych z niewłaściwym użyciem lub przechowywaniem produktu.
Na etykietach lub opakowaniach jednostkowych umieszczone są kody cyfrowe i różnej szerokości paski, które służą do identyfikacji produktów przez czytniki elektroniczne.
Etyka marketingowa zabrania umieszczania tam fałszywych treści i znaków na opakowaniach i etykietach (np. w zarkresie zawartości cholesterolu, konserwantów, itp.) jak i nadużywania kształtu opakowania.Wykorzystanie opakowań:

Warto także zwrócić uwagę na inne aspekty opakowań. Niektóre opakowania, np. szklane mogą po zużyciu produktu służyć do innych celów, dlatego ze względu na swoją funkcjonalność, chętnie są kupowane. Są jednak liczne opakowania, np. plastikowe, oraz opakowania po różnych preparatach aerozolowych, które są szkodliwe dla zdrowia. Pozostaje trudna kwestia ich zagospodarowania, przeróbki (recykling) czy też wręcz wycofania ich z obrotu.
Bezużyteczne opakowania są zagrożeniemdla środowiska naturalnego. Stanowią one blisko czterdzieści procent ogółu odpadów na śmietnikach. Przedmiotem troski nabywców jest sposób pozbywania się niektórych opakowań. Dla tych nabywców duże znaczenie może mieć możliwość przekazania zużytych opakowań do utylizacji. Dążąc do ochrony rzadkich zasobów służących do wyrobu opakowań (drewna, papieru, aluminium) lub przeciwdziałając trwałemu zaśmkiecaniu środowiska , wprowadza się opakowania zwrotne i ulegające rozkładowi po użyciu.
Stworzenie efektywnego opakowania może kosztować setki tysięcy dolarów i trwać kilka miesięcy.
Firmy muszą brać pod uwagę rosnące zainteresownaie kwestiami bezpieczeństwa i ekologii. Niedobory papieru, aluminium i innych materiałów sugerują, że sprzedawcy powinni raczej rezygnować z opakowań.
Wiele z nich kończy przecież jako potłuczone butelki czy pogniecione papiery czy puszki poniewierające sie po ulicach i okolicy. Pojawia sie problem utylizacji odpadów stałych wiążący się z ogromnymi nakładami pracy i energii. Na szczęście wiele firm, jak S.C. Johnson zmieniła opakowanie szamponu Agree Plus na saszetkę, do której produkcji zużywa się 80% mniej plastiku.
Bibliografia:

* Andrzej Limański, Krystyna Śliwińska „Marketing, zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku”
Wydawnictwo Difin Warszawa 2002
Philip Kotler „Marketing” Dom Wydawniczy Rebis 2005 rok
Teodor Kramer „ Podstawy marketingu” Wydawnictwo PWE
Eugeniusz Michalski „ Marketing - Podręcznik Akademicki”
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003
http://www.egospodarka.pl/17542,Jak-stworzyc-modny-produkt,5,20,2.html

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy