profil

Mój prezydent. Jakimi walorami powinien wyróżniać się kandydat do najwyższego urzędu w państwie? Jakie względy kierują polakami przy wyborze prezydenta RP? Wypowiedź uzasadnij.

poleca 85% 304 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prezydent jest głową państwa, najwyższym jego przedstawicielem. Posiada inicjatywę ustawodawczą, prawo weta, jest drugim po radzie ministrów elementem władzy wykonawczej oraz głównym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ponadto, prezydent jest głównym przedstawicielem kraju w zakresie spraw zagranicznych. Jako reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych, prezydent składa wizyty zagraniczne i przyjmuje w kraju gości zagranicznych - zazwyczaj najwyższego szczebla. Postawmy sobie pytanie: jaki powinien być prezydent, żeby dobrze wykonywał swoje obowiązki i wykorzystywał nadane mu przywileje? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć przedstawiając najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać kandydat na prezydenta. Postaram się również odpowiedzieć, jakie względy kierują Polakami przy jego wyborze.
Do głównych uprawnień Prezydenta wobec parlamentu należy: inicjatywa ustawodawcza, weto ustawodawcze, kierowanie ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. Nakłada to na głowę państwa obowiązek orientowania się w sytuacji państwa, społeczeństwa, posiadania wizji kierunku ich rozwoju. Powinien mieć wiedzę na temat problemów własnego narodu oraz możliwości rozwiązywania ich. Wobec tego musi być człowiekiem wysoko wykształconym, z umiejętnością i chęcią dalszego zgłębiania wiedzy. Człowiekiem mającym dystans do siebie, własnej wiedzy, umiejącym słuchać i czerpać z rad fachowców. Ważną cechą człowieka kierującego państwem jest umiejętność kreatywnego korzystania ze zdobytej wiedzy, stosowania jej podczas podejmowania decyzji.
Uważam, ze cechować powinien się także otwartością i bezstronnością, umiejętnością dialogu z przedstawicielami różnych opcji politycznych. W żadnym wypadku prezydent państwa nie może kierować się interesami sprzyjających mu partii czy też uprzedzeniami, które reprezentują. Prowadzi to do rozłamów, które nie sprzyjają nastrojom społecznym oraz dalszemu, efektywnemu rozwojowi państwa.
Prezydent, mimo iż nazywa się go głową państwa, to nie pełni wielkiej władzy. Głównym zadaniem prezydenta jest reprezentowanie kraju na forum światowym. W związku z tym powinien posiadać szeroką wiedzę na temat polityki państw, stosunków międzynarodowych. Musi to być człowiek stanowczy, umiejący mądrze reprezentować interesy swojego kraju. Niezbędna jest przy tym umiejętność prowadzenia negocjacji, co wymaga także znajomości dyplomacji oraz wysokiej kultury osobistej. Powinien zdawać sobie sprawę z wagi swoich słów i poczynań jako głowy państwa i osoby publicznej. Człowiek nieposiadający wymienionych walorów, nawet mając dobre chęci, może działać na szkodę państwa.
Nie umiem niestety odpowiedzieć na drugą część polecenia - "Jakie względy kierują Polakami przy wyborze prezydenta?". Patrząc na obecną głowę państwa zauważam bardzo niewiele podobieństw z przedstawionym przeze mnie moim 'idealnym prezydentem'. Ba, jest prawie jego totalnym przeciwieństwem. Myślę, że na wynik każdych wyborów ma ogromny wpływ tzw. "kiełbasa wyborcza" - populistyczne obietnice, mrzonki, które po wyborach od razu odsyłane są w niebyt. Znaczenie również mieć może prezencja kandydata, to jak wygląda, w jaki sposób się ubiera, jak mówi. Nie można również pominąć tego, jaką kandydat miał przeszłość, jaką opcję polityczną reprezentował bądź reprezentuje, jakie ma poglądy na świat. Oczywiste jest to, że wyborca o prawicowych upodobaniach nigdy nie zagłosuje na kandydata, który klasyfikuje się na lewicowego.
Podsumowując - "mój prezydent" jest osobą wszechstronnie wykształconą, chętną do dalszej nauki, kulturalną, bezstronną, łagodzącą konflikty. Oczywiście jest też patriotą. Krótko mówiąc: człowiek-utopia. Myślę, że na takiego kandydata głos chciałby oddać każdy, bez względu na opcję polityczną czy poglądy.

Karol Latecki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata