profil

Jak pisać życiorys.

poleca 85% 1040 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ŻYCIORYS - TO JEDNA Z PIERWSZYCH INFORMACJI O TOBIE, KTÓRA POSłUŻY DO WSTĘPNEJ OCENY TWOJEJ OSOBY I ZAKWALIFIKOWANIA DO SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ

JEŚLI - ZADBASZ O POPRAWNE NAPISANIE ŻYCIORYSU - PRZEDSTAWISZ SIEBIE I SWOJE ZALETY JAK NAJKORZYSTNIEJ, PRZEKONASZ PRACODAWCĘ, ŻE MOŻESZ BYĆ PRZYDATNY W ZAKłADZIE

TO - SKŁONISZ PRACODAWCĘ DO ODBYCIA ROZMOWY Z TOBĄ.

ŻYCIORYS POWINIEN ZAWIERAĆ:

DANE OGÓLNE - imię i nazwisko, adres, numer telefonu
- datę i miejsce urodzenia
- stan cywilny i rodzinny

INFORMACJE O KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH - rodzaj ukończonej szkoły, kursy, posiadane dyplomy i uprawnienia

INFORMACJE O DODATKOWYCH KWALIFIKACJACH - np: znajomość języków obcych, umiejętność maszynopisania, obsługi komputera

HISTORIĘ ZATRUDNIENIA
- okres zatrudnienia, nazwa firmy
- wykonywane zawody, zajmowane stanowiska, charakterystyka zakresu obowiązków, istotne prace wykonywane
- powód zwolnienia

REJESTR WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ - nagrody, wnioski racjonalizatorskie itp.

INFORMACJE DODATKOWE - np: wykonywanie pracy pozaetatowej, działalność społeczna, zainteresowania, samokształcenie

PISZĄC ŻYCIORYS UNIKAJ !ogólnikowego przedstawiania przebiegu twojej kariery zawodowej nieprawdziwości danych samochwalstwa opisywania problemów rodzinnych i osobistych błędów gramatycznych i stylistycznych niechlujstwa

BĄDŹ KONKRETNY, ZWIĘZŁY, CZYTELNY

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata