profil

Auto

poleca 63% 8 głosów

‘pojazd poruszany własnym silnikiem benzynowym, spalinowym lub elektrycznym; samochód’.

Pochodzenie:

Zapożyczenie z fr. auto (skrócona wersja automobile) na początku XX w.

Ciekawostki

W pol. występuje też niesamodzielny morfem auto- ‘sam, własny’, będący pierwszym członem wyrazów złożonych – por. np. autobiografia (XIX w.) ‘życiorys własny’, autosugestia (XIX w.) ‘wmawianie czegoś sobie samemu’, autoportret(XX w.) ‘portret artysty wykonany przez niego samego’. W niektórych wyrazach jest on stosowany wymiennie z rodzimym samo-, por. np. autoreklama i samo reklama, autokrytyka i samokrytyka.

poleca b/d

autobus

‘duży kryty samochód, mogący pomieścić kilkadziesiąt osób, służący do komunikacji miejskiej i międzymiastowej’; od I połowy XX w.; utworzony ze skrzyżowania auto(mobil) + (omni)bus

poleca b/d

autokar

‘autobus turystyczny’; nowsza forma niż autobus, stosowana od połowy XX w.; powstała po połączeniu auto + kar (z ang. car ‘wóz’)

poleca 100% 4 głosy

automat

‘maszyna naśladująca ruchy człowieka, wykonująca sama ruchy,czynności’; od XIX w.; por. niem. Automat, fr. automate (1534 r.) pochodzące z łac. przymiotnika automatus ‘samoczynny’ < gr. przymiotnik autómatos ‘zachodzący sam przez się, z przypadku, bez celu, bez pożytku’

poleca b/d

autostrada

‘droga przeznaczona dla ruchu samochodów’; od 1935 r. (fr. 1925 r.);złożenie auto + strada ‘droga’ < łac. (via) strata ‘droga bita, brukowana’

poleca b/d

trolejbus

‘bezszynowy elektryczny środek masowej komunikacji miejskiej’; od w XX w.; pochodzi od ang. trolley bus (por. też niem. Trolleybus, fr. trolleybus, ros. trolléjbus) < ang. trolley ‘obracać’ (dotyczył krążka służącego do stykania się pantografu z przewodem elektrycznym) + bus (złożenie podobne jak w przypadku wyrazu autobus).

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta