profil

Petrografia - Skały Magmowe , Osadowe itp.

poleca 85% 1344 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Petrografia – nauka o skałach. Skała to skupisko kilku lub więcej minerałów, powstałe pod wpływem procesów geologicznych. Petrografia zajmuje sie właściwościami skał, składem mineralnym i chemicznym oraz budową.
Podział genetyczny skał:
MAGMOWE:
Punkt krzepnięcia i skład chemiczny za zależy od zwiasków chemicznych znajdujacych się w skałach. Sktruktura zalezy od szybkości i równomierności krzepniecia magmy.
Wyróżniamy 3 grupy:
Magmowe Głębinowe: Stygniecie magmy odbywa sie głboko pod powierzchnią ziemi.Magma stygnie powoli, a stóruktura skał jest gruboziarnista i równomierna.
Granit- skała kwaśna, zawierajaca w sobie kwarc,skalenie i miki. Kolor szaro-biały. MA strukturę gruboziarnistą. Wyst. w tartach, Strzelin,Strzegoń.
Senit i Dioryt- skała zasadowa i obojętna, barwa ciemna, nie posiada kwarcu, posiada blędne oraz mike.KOlor od rózowego do ciemno szarego.
Dioryty – mogąmieć odcienie zieleni, występują na dolnym ślasku i mają zastosowanie w kosce brukowej.
Gabro- skała zasadowa bardzo ciemna , występ. W okolicach dolnego śląska, wykożystywana do produkcjikoski i podkładów pod tory.
Magmowe Wylewne:
Powstają z magmy która wydostała się na powierzchnie ziemi lub znajduje się tuż pod powierzchnią. Krzepniecie odbywa sie szybko i rówomiernie, i wtedy krystalizują minerały o wysokim punkcie topnienia tworząc jedno rodne jedno barwne ciasto krystaliczne .
Polfiry- Skała kwaśna posiadajaca kwarc, skalenie, kolor ciemno czerwony, zast. Kostka brukowa i występ. Na dolnym ślasku.
Bazalt- Skała zasadowa , o barwie ciemno szarej, odporna na warunki klimatyczne i mechaniczne.( cios bazaltowy) Wykożystywany jako kruszywo pod jezdnie.
Malafiry- brunatno czerwona skała , to odmiana bazaltu.
Diogezy- skałą miekka o właściwościach zbliżónych do bazaltu.
Żyłowe – powstaja w szczelinach i żyłach w których magma wydostaje sie na powierzchnie, zbudowana z skały osadowej. Przedstawicielami są Polfiry: Granitowe, sienitowe, gabro i diorytowe.
OSADOWE:
Tworza sie na powierzchni litosfery.Są produktami niszczenia skał lub tworzą sie ze szczątków zwierzecych i roślinnych, lub wytrąceń soli ze zbiorników wodnych.
Proces tworzenia się skał osadowych :
Wietrzenie- To powolny proces rozpadu i rozkładu skał, pod wpływem działania wody, zmian temperatury i różnych związków chemicznych. Skały tetworzą sie głównie w wyniku wietrzenia skał magmowych przeobrażonych znajdujacych sie w skorupie ziemskiej. Wyróżniamy:
Wietrzenie fizyczne – zamarzanie wody w szczelinach.
Wietrzenie chemiczne – działaniem gazów i kwasów.
Transportowe – Czynnik transportowy : woda wiatr , lodowiec.
Sedymentacja- po wietrzeniu skała zostaje przetransportowana i powoli sie osadza.Moze ona być morska i ladowa .
Przeobrażone – Powstały ze skał magmowych i osadowych , które uległy przeobrażeniu pod wpływem działania wysokich temperatór i ciśnień.
Podział skał osadowych :
Okruchowe – powstajana skutek mechanicznego wietrzenia skał.
Gróz skalny- ostro krawędziarskie odłamki skalne powstałe w wyniku wietrzenia fizycznego, o wielkości do 2cm.
Otoczki – to optoczone kawąłki gruzu po transporcie .
Żwiry – Mniejsze niż 2cm optoczone kawałki gruzu , które można znaleść w korytach rzecznych.
Zlepieńce- To ziarna żwiru zlepione lepiszczem , którym moze być wapień lub krzemionka.
Piasek – skała sypka która granuluje mneij niż 2mm, o składzie : Kwarc , skalenie , miki.
Rodzaje :
Piasek Kwarcowy – Barwa biała , zawiera czysty kwarc , wyko. Do produkcji szkła , wydob. Kamienna góra
Piasek Formierski- służy do produkcji form odlewniczych wyst. Dolny ślask .
Piasek Podsadzkowy – Pustynia będowska i piasek do zapraw .
Piaskowiec – skła skąłdająca sie z piasku , spojone lepiszczem krzemionkowym, kwarcowym lub iłowym. Trwałośc skały zależy od lepiszcza. Piaskowiec kwarcowy są najtwartsze i wyst. W karpatach , góry świętokrzyskie i na śląsku. Wykorzystywane są w budownictwie , po wydobyciu są miekkie a potem twardnieją .
Lessy- powstały z pyłu kwarcowego , węgalnu wapnia i materiałów ilastych. Barwa żółta , łatwo wchłaniają wode . Występuja w Sandomierzu.
Glina – bardzo dobrze wchłania wode nalezy do skał ilastych, kolor żółtawy ( brązowy) Jest efektem przejścia lodowca po skałach magmowych.
Kaolin – skała ilasta powtałą w wyniku wietrzenia skał magmowych zawierajacych skalanie .
Iły kaolinowe – powstały w środowisku wodnym
Łupek ilasty – Barwa szara , powstałą z iłów w wyniku Dragenezy.
Chemiczne – powstaja głównie z wytrącenia soli ze zbiorników wodnych.
Organiczne – powstają z nagromadzenia szczątków rośłin i zwierząt .
Wapienie – posiadaja dobrze zachowane muszle mięczaków. Wyróżniamy Muszlowe i Koralowe. Barwa biała i siwa
Kreda- Barwa biała to sproszkowany kalcyt.
Dolomit – budulcm jest dolomit jako minerał , wykozystywany jest do naturalizacji siarki , powst. W środowisku morskim , używany jako topik w hutnictwie.
Opoka – Skły będące odmiana skał wapiennych , bogatych w kszemionke . Barwa biała i wykorzystywana w budownictwie .
Margle- produkcja cementu.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata