profil

Czym jest migracja, podział migracji oraz jej skutki

poleca 77% 1900 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Migracja - przemieszczanie się ludności na stałe, związane z przekroczeniem granic administracyjnych lub państwowych. Stąd podział na migracje: wewnętrzne i zewnętrzneEmigracja- to wyjazd z kraju ojczystego do innego państwa w celu osiedlenia się tam na stałe lub na pewien czas. Imigracja- napływ ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się czasowo lub na stałe. Reemigracja- powrót emigrantów do kraju ojczystego.

2. Migracja to zjawisko historyczne znane z bliższej i dalszej przeszłości. MA też swój wymiar współczesny.

Ze względu na przyczyny, migracje dzielimy na:
a) ekonomiczne - związane z poszukiwaniem lepszego życia - ’’za granicą i chlebem" oraz z zagospodarowaniem nowych obszarów np. migracje z Europy na teren Ameryki Pn.i Pd. Przemieszczenie się ludności z byłych terenów ZSRR na Syberię w celu jej zagospodarowania (ok. 50 mln ludzi). Współcześnie za pracą do Europy PD. kierują się mieszkańcy Afryki Pn a do Europy Zach. Przenikają obywatele krajów postkomunistycznych, Turcy, mieszkańcy Afganistanu, Bangladeszu. Do USA emigrują za chlebem gł Meksykanie oraz mieszkańcy Azji Wsch. Do Australii kierują się mieszkańcy Azji Płd. Podsumowując zauważamy że dziś migracje ekonomiczne polegają na ruchu ludzi z krajów zacofanych do krajów ekonomicznie rozwiniętych zwł do Ameryki Płn Są to migracje liczne i stałe szacowane na ok 3 mln rocznie.

b) polityczne - są to migracje wynikające z prześladowań opozycji politycznej. Prześladowani opuszczają swe niedemokratyczne ojczyzny jako uchodźcy polityczni i przenoszą się do krajów wolnego świata. Świat ten przyjął zasadę że każdy, kto udowodni prześladowanie zasługuje na prawo azylu czyli zgodę na stały pobyt i opiekę państwa. Przykładami są migracje z Kuby na teren Stanów Zjednoczonych. Migracje z Turcji, Iranu, Afganistanu, Chin, niedalekiej przeszłości z ZSRR i byłych krajów realnego socjalizmu: masowo uciekający są Kurdowie

c) religijne - są to migracje z terenów objętych tymi problemami do krajów tolerancji rel lub do krajów gdzie, dane wyznanie jest dominujące. Dziś największym obszarem jest Kaszmir w Indiach. Katolicy Indonezji przemieszczali się do Timaru Wsch. Aspektów rel można szukać też w konflikcie Jugosłowiańskim; wyjazdy Albańczyków, czy wcześniej Serbów również możemy wiązać z tą przyczyną.

d) wojenne - związane z konfliktami w obawie przed utratą życia. Jako przykład podać możemy migracje’39 w Polsce, ’78- wojna Pakistańsko-Indyjska (10 mln ludzi); Czeczenia ( wojna rosyjsko- czeczeńska, migracje do Pakistanu i Gruzji) ;Afganistan- masowe ucieczki ludności do Pakistanu; ok. 2 mln ludzi z plemienia Tutsi w wojnie Rwanda- Barundii.

3. Skutki migracji są różne zarówno dla krajów emigracji jak i migracji. Kraje skąd wywodzi się emigracja tracą potencjał siły roboczej oraz potencjał intelektualny. Zyskują na przekazywaniu do rodzin pieniędzy przez emigrantów politycznych (np. Kuba) Kraje imigracji mają zazwyczaj trudności z zaadoptowaniem się ludzi, co powoduje różnego rodzaju patologię. Zyskują natomiast potencjał siły roboczej i potencjał intelektualny. Szczególną politykę prowadzą Stany Zjednoczone. Imitują i selekcjonują imigrantów koncentrując się gł na tzw drenażu mózgu

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Komentarze (3) Brak komentarzy

w sumie to prawie nie ma skutków. chociaz przyznam ze praca calkiem dobra, a te skutki to nigdzie nie moglem znalezc

praca zła strasznie skopana i bez skutków

weze wez tyle samo bym miala jakbym przepisalam z mojego zeszytu czyli nic!!!!!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata