profil

Epika romantyczna.

poleca 85% 251 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W romantyzmie europejskim (zwłaszcza niemieckim) niejako programowym gatunkiem jest powieść. Jest to wszakże powieść o charakterze metafizyczno--cudownym, powieść inicjacyjna. Z kolei w romantyzmie francuskim, jak już wspomniano, karierę robi powieść realistyczna i historyczna (pojawia się ona również w literaturze angielskiej)
W literaturze polskiej powieść jest częścią dorobku twórców romantyzmu krajowego. Polską epikę romantyczną reprezentują natomiast przede wszystkim gatunki tradycyjne: epos czy poemat opisowy (poddane wszakże zabiegom innowacyjnym), a także gatunki niejako wynalezione przez romantyków: powieść poetycka i poemat dygresyjny.
Na osobną uwagę zasługują pojawiające się w twórczości Krasińskiego fragmenty prozy poetyckiej (nawiązujące do dokonań Chateaubrianda) czy występujące u Mickiewicza i Słowackiego stylizacje na epikę biblijną (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego), a także nowele w twórczości Norwida.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: