profil

Prawo

poleca 85% 303 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawo-system norm,ktorych naruszenie grozi okreslonymi sankcjami.Normy te ustala wladza publiczna,przede wszystkim panstwa i ona pilnuje ich przestrzegania.Deklaracja ustawowa-upowaznienie dane Premierowi,Ministrowi lub Radzie Ministrow do wydawania rozporzadzenia uszczegolowiacego przepisy ustawy.Osoba fizyczna-to sa ludzie.Apelacja-odwolanie od wyroku pierwszej instancji.Zazalenie-zaskarzenie na postanowienie organu administracji.
Rodzaje norm spolecznych:-n.prawna,-n.moralna,-n.religijna,-n.obyczajowa,-n.zwuczajowa.Hierarhie wartosci RP:-konstytucja,-umowy miedzynarodowe,-prawo stanowione przez organizacje miedzynarodowa,-prawo Unii(rozporzadzenia,dyrektywy i decyzje),-kodeks postepowania cywilnego,-akty prawa miejscowego,-sprawy wewnetrzne urzedu,-ustawy.Zadania policji:-ochrona zy cia i zdrowia ludzkiego oraz mienia,-ochrona bezpieczenstwa i porzadku publicznego,-zapobieganie przestepstwom.Wydzialy sadu powszechnego:-w.grodzki,-w.cywilny,-w.karny,-w.pracy i ubezpieczen spolecznych,-w.rodzinny i nieletnich,-w.penitencjarny,-w.ksiag wieczystych,-w.gospodarczy.

Prawa czlowieka-niezbywalne uprawnienia wyplywajace z godnosci czlowieka,dotyczace relacji wladza-jednostka.Kasacja-zaskarzenie wyroku drugiej instancji do Sadu Najwyzszego przysluguje tylko w przypadkach,gdy w dotychczasowym postepowaniu przepisy prawa byly nieprawidlowo zastosowane.Reelekcja-powolane wybieranie na nastepna kadencje do pelnienia okreslonej funkcji..Sankcja-kara lub negatywna reakcja otoczenia na lamanie norm.Osoba prawna-firmy,spolki i inne instytucje i organizacje majace osobowosc prawna).Rodzaje prawa:-p.cywilne,(-p.rzeczowe,-p.zobowiazan,-p.spadkowe,-p.rodzinne,-p.handlowe,-p.lokalowe),-p.administracyjne,-p.pracy,-p.karne,-p.miedzynarodowe.Cechy dobrego prawa:-jasne i precyzyjne,-ogolne,-wewnetrznie niesprzeczne,-napisane prostym,poprawnym jezykiem,-podane do powszechnej wiadomosci,-stabilne.Zadania T.K.:Sprawdzanie czy przepisy nizszego rzedu sa zgodne z przepisami wyzszego rzedu(z konstytucja).-zgodnosc ustaw i umow miedzynarodowych z konstytucja,-zgodnosc ustaw z ratyfikowanymi za zgoda Sejmu umowami miedzynarod.,-zgodnosc pozostalych przepisow prawa z ustawami i umowami miedzy narodow.,-zgodnosc z konstytucja celow oraz dzialalnosci parti politycznych,-sporow kompetencyjnych,-skarg konstytucyjnych.Czym sie zajmuje NAS:sprawuje nadzor nad orzeczeniami sadow wojewodzkich,rozpoznaje kasacje wniesione do ich orzeczen,podejmuje uchwaly wyjasniajace trudne i nie jasne przepisy prawa administracyjnego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta