profil

Alkeny i alkiny

poleca 83% 814 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkeny-są to węglowodory nienasycone w cząsteczkach których pomiędzy atomami
węgla występuje co najmniej jedno wiązanie podwójne.
Otrzymywanie etylenu:
a)w przemyśle otrzymujemy w procesie krakingu benzyny
b)w laboratorium otrzymujemy w reakcjach eliminacji-jest to reakcja odłączenia atomów lub
grup atomów od dwóch sąsiednich atomów węgla i wytworzenie w miejsce wiązania „pi”
np. eliminacja wody z alkoholu etylowego
CH3-CH2-OH=>CH2=CH2+H2O
CH3-CH3=>CH2=CH2+H2 - eliminacja wodoru z etylenu
Właściwości fizyczne:
-gaz, bezbarwny, pali się niebieskim płomieniem
-nierozpuszczalny w wodzie,
-mający charakterystyczny przyjemny zapach
-wybucha podczas ogrzewania pod zwiększonym ciśnieniem
-lżejszy od powietrza, z powietrzem tworzy mieszaninie wybuchową
CnH2n [-en]
Reakcje alkenów:
a)alkeny są aktywniejsze chemicznie od alkaów
b)alkeny reagują z tlenem w reakcjach spalania
c)reakcja addycji czyli przyłączenia
Polega ona na przyłączeniu prostego związku nie organicznego
Np. CH2=CH2+H2=>CH3-CH3

Alkiny – to -||- w cząsteczkach których występuje co najmniej jedno potrójne wiązanie
CnH2n-2 [-yn]
Otrzymywanie acetylenu (etynu)
1.metoda karbidowa CaO+C=>CaC2+CO
CaC2+H2O=>C2H2+Ca(OH)2
2.Piroliza metanu CH4=>C2H2+H2

Właściwości:
-gaz, bezbarwny, lżejszy od powietrza, nie rozpuszcza się w wodzie
-gaz palny, pali się płomieniem silnie świecącym i oślepiającym

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta