profil

Leksykologia notatki

poleca 85% 564 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TYP SŁOWOTWÓRCZY – klasa, grupa wyrazów o tym samym znaczeniu strukturalnym, utworzona za pomocą tego samego sufiksu np.okarżyciel,donosiciel-t1.; wybawca,mówca-t2;śpiewak,pływak-t3.
KATEGORIA SŁOWOTWÓRCZA- kategoria wyrazów o tym samym schemacie znaczeniowym, ale utworzona za pomocą różnych sufiksów kat.słowot.=t1+t2+..+tn
WARTOŚĆ KATEGORIALNA-to ten, który wykonuje daną czynność (znaczenie struktur.,temat znaczeniowy)
DERYWATY TRANSPOZYCYJNY-mamy zmianę części mowy, nie ma zmiany znaczenia, nie można określić stosunku członu określanego, członu określającego np. czytać –czytanie
DERYWATY MUTACYJNE-jest zmiana części mowy, jest zmiana znaczenia, format jest członem określanym, np. biegacz-bieg
DERYWATY MODYFIKACYJNE- brak zmiany części mowy, znaczenie ulega jedynie modyfikacji, formant jest członem określającym np. dom-domek
-biało-czerwony- der.afiksalna,interfiks”o”
-zaciek- der.paradygmaty., prefiks „za”
-zgrzewarka- der.afiksalna, sufiks „arka”
-nadgorliwy- der.afiksalna, prefiks „nad”
-chory- der.syntaktyczna,
-wypiek- der.paradygmat.; wypiekać; c:k
-woźna- der.paradygmat., formantem jest zmiana rodzaju
-plotkarka- der.afiksalna, sufiks „ka”
-podnóżek- der. afiksalna, sufiks „ek”
-przypływ- prefiks”przy”
-zmartwychwstać- der.paradygmat., sufiks „ać”
-odlew- der.paradygmat., prefiks „od”
-szalony-sufiks „ony”
-biegły- der.syntaktyczna, od biegać-zmiana części mowy,funkcji w zdaniu
-arcyzabawny- der.afiksalna z prefiksem”arcy”
-uspokoić się- der.afiksalna z postfiksem „się”
-przecinak- der.afiksalna z sufiksem „ak”
-wiarygodny- der.paradygmat.zmienia się miejsce padania akcentu
-komarzysko- komar o/, der. afiksalna, sufiks „ysko”, alternacja r:rz
-opanować się- der. afiksalna, postfiks „się”
-donośnie- der.paradygmat.,alternacja n:ń

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy