profil

Szkoła - nauczyciel i uczeń

poleca 83% 1241 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zdaje sobie sprawę z tego jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywa nauczyciel. Jednocześnie jest to bardzo trudne i ciężkie zadanie w szczególności w naszym kraju jakim jest Polska. Praca ta jest niedoceniana, warunki są ciężkie, a pensje nauczycielskie zniechęcają do pełnienia tego zawodu. Świadom tego wszystkiego kroczę ku temu aby zostać pedagogiem. Pragnę wykonywać swoje zadanie sumiennie i najlepiej jak to możliwe.
Świat na początku XXI wieku w którym przyszło nam żyć jest pełen agresji, gdzie słabszy bywa podporządkowany silniejszemu, a autorytety moralne zostają zaćmione przez przemoc i pieniądze - potrzebujemy jak nigdy dotąd autorytetów miłości i prawdy, autorytetów szlachetnych serc i mądrych umysłów. Potrzeba nam ludzi z wyobraźnią. Krótko mówiąc, współczesnego nauczyciela obok gruntownej i rzetelnej wiedzy, którą powinien nieustannie aktualizować i umiejętności metodycznych powinny charakteryzować trzy podstawowe cechy osobowościowe: miłość do drugiego człowieka, łatwość nawiązywania kontaktów i wyobraźnia.
Współczesna Polska młodzież nie należy do najłatwiejszych a nauka jest przez nią uważana za karę i zło konieczne. Uwarunkowane jest to z jednej strony fazą buntu jaką przechodzą nieletni w czasie edukacji. Jak wiemy agresja w szkole stała się powszechnym zjawiskiem z którym nie potrafimy sobie poradzić.

Szkoła - jako nasze przyszłe miejsce pracy – poważnie i znacząco uczestniczy w rozwoju i przystosowaniu ucznia do samodzielnego życia w nowoczesnym społeczeństwie.
Decydując prace jako nauczyciela musimy zdawać sobie sprawę jak bardzo poważny wpływ przyjdzie nam wywierać na kształtowanie się osobowości uczniów. Podstawą w rozwoju młodego człowieka są stosowane w szkołach trzy procesy pedagogiczne: nauczanie, proces kształcenia i najistotniejszy- proces wychowania. Będąc głównymi wykonawcami tych procesów ważna jest nasza osobowość i sposoby postępowania które w wysokim stopniu oddziałują na rozwój podopiecznych. Wpływ przez nas wywierany powinien być pozytywny zmieniając sposób postępowania wobec nas.

Za główny cel stawiam sobie znalezienie pozytywnych relacje z uczniem budując podstawę owocnej współpracy. Zaufanie nauczyciela do ucznia, oraz uczniów do nauczyciela, wraz ze wzajemną życzliwością tworzą odpowiednią platformę udanej pracy edukacyjnej i podstawowy warunek zakończenia jej sukcesem.
Konieczne jest aby nauczyciel posiadał pewne postawy, pomagające w tworzeniu pozytywnej atmosfery podczas lekcji. Wpływa to między innymi na aktywność uczniów podczas lekcji i ogólne nastawienie do przedmiotu i wykładowcy. Powinniśmy unikać systemu kar i gróźb, a raczej skupić się jak zachęcić uczniów do nauki. W tej pracy zdecydowanie przeciwdziałamy aby nauce towarzyszył lęk. Otwartość i umiejętność kontaktu z młodzieżą stanowią cenną cecha ułatwiającą nawiązanie relacji z nauczycielem. Nasza postawa jest spostrzegana jako wzór dlatego istotę pełnią nasze pozytywne cechy. Tolerancja, kultura ogólna i pedagogiczna wraz z określoną postawą i ideałami potrzebnymi współczesnej młodzieży stanowią wspaniały fundament dobrego wychowania. Jeżeli nauczyciel chce, aby wychowankowie go szanowali, nie wolno mu nie szanować osobowości dziecka. Należy działać przez przyjaźń, życzliwość, lecz być wymagającym, znać powierzone sobie dzieci, być zawsze rozsądnym, zrównoważonym i cierpliwym ich doradcą.
Rola nauczyciela przestaje się ograniczać tylko do funkcji pedagoga przekazującego wiedzę, ale i do powiernika, człowieka rozumiejącego problemy i chwilowe niedyspozycje drugiego człowieka, którym jest uczeń. Odchodząc od roli osoby która przekazuje wyłącznie wiedzę, na rzecz nauczyciela „przyszłości” ułatwiającego uczenie się. Tworzącego środowiska wychowawcze w których panuje wolność wraz z dyscypliną. Ma czuwać nad całym życiem dziecka i służyć mu pomocą zarówno w szkolnych, jak i w codziennych, życiowych sytuacjach, umieć nawiązać ścisłą współpracę z domem dziecka, dzięki czemu stosunkowo łatwiej osiągnąć dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Wszystkich uczniów należy traktować jednakowo i w żadnym wypadku nie można faworyzować ucznia oraz zwracać uwagę na jego wygląd, na to że jest mniej zdolny ani w żaden inny sposób poniżając ucznia.
Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie powinni zachować wobec siebie pewien zdrowy dystans i starać się nie kierować emocjami. Poszanowanie godności drugiej osoby i szacunek do człowieka znacznie ułatwią w kontakty uczeń – nauczyciel.
Nauczyciel powinien spełniać oczekiwania stawiane przez uczniów.
Wymagania pedagoga powinny zostać jasno przedstawione. Uczniowie pragną zapewnionego nadzór wraz z kontrolą. Nauczyciel motywuje uczniów lub w inny sposób sprawia aby się uczyli.
Doświadczenia związane z tym, w jaki sposób byłem uczony, wychowywany i traktowany w szkole pomagają mi w zrozumieniu tych oczekiwań. Otóż sam miałem wymagającego nauczyciela i właśnie dlatego nauczył nas najwięcej. Dzięki jego sposobom edukacyjnym zapamiętam go do końca życia. Nie można sobie pozwolić aby uczniowie przejęli dominującą rolę.
Należy również zwrócić uwagę na sposób nauczania. Aby uczeń wyniósł z lekcji jak najwięcej, zwróćmy uwagę czy wiadomości przekazujemy w sposób zrozumiały i interesujący. Pracą uczniów musimy sprawnie kierować i postawić im właściwe wymagania
których wykonanie trzeba przypilnować, a w razie potrzeby wymusić ich spełnienie.
Pamiętajmy również że współczesne młode pokolenie jest bardzo nowoczesne i obyte z nowościami technicznymi. Nauczyciel powinien w związku z tym pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną, doskonalić swoje metody pedagogiczne, rozwijać swoją kulturę i zapobiegać rutynie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy