profil

Limfa i krew

poleca 85% 1369 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Limfa: płyn tkankowy po przedostaniu się do naczyń limfatycznych staje się limfą (chłonką). Płynąc przez węzły chłonne, zabiera z nich limfocyty, a pozbywa się ciał obcych lub szkodliwych, które ulegają tu sfagocytowaniu. Ma to istotne znaczenie dla obronności organizmu, ponieważ bakterie a nawet komórki nowotworowe zanim dostaną się z tkanek do krwi, zostają zatrzymane w węzłach chłonnych. Ta część limfy, która rozpoczyna swój bieg od jelita cienkiego uczestniczy w transporcie tłuszczów pokarmowych
Ukł limfatyczny:,- jest otwarty bierze on początek w przestrzeniach międzykomórkowych,- naczynia limfatyczne zbierają płyn tkankowy, który się w nich gromadzi. Drobne naczynia limfatyczne łączą się w większe, a te po przejściu przez węzły chłonne odprowadzają limfę = chłonkę pni chłonnych, które wpadają do głównych naczyń chłonnych:
Przewodu piersiowego,- przewodu chłonnego prawego
Przewód piersiowy:,- zbiera chłonkę z górnej lewej części ciała i całej strony dolnej
Przewód chłonny prawy:,- zbiera chłonkę z prawej górnej części ciała
Węzły chłonne:,- zbudowanie są z tkanki siateczkowej, w jej oczkach znajdują się limfocyty zbierane przez limfę. Struktury te wychwytują z limfy bakterie i sub toksyczne, które zostają sfagocytowane przez obecne tu komórki o właściwościach żernych
Grudki chłonne:,- są skupieniami tkanki siateczkowej występującej wśród inne tkanki
Grasica:,- znajduje się w śródppeirsiu przednim. U noworodków w dzieciństwie jest duża. Od 12 roku życia zaczyna stopniowo zanikać,- spełnia ona dwojaką funkcję. Produkuje ona i wysyła na obwód limfocyty T a także produkuje hormony i wchodzi w skład układu dokrewnego
Płyn tkankowy- stanowi wewnętrzne środowisko organizmu, powstający z produktów metabolizmu komórek i z przesącz płynu przez ściany naczyń włosowatych krwionośnych. Wypełnia przestrzenie międzykomórkowe, docierając do poszczególnych komórek i pełniąc funkcję pomostu między krwią a komórkami. Za jego pośrednictwem woda, sole mineralne, organiczne, składniki odżywcze, tlen, ciała odpornościowe, enzymy i hormony przenikają z krwi do komórek. Produkty metabolizmu i CO2 odbywają drogę odwrotną. Ma skład zbliżony do osocza krwi, zawiera mniej białek
Krew:,- występowanie dużej ilości substancji międzykomórkowej, która we krwi jest płynna. Dostarcza ona do tkanek sub odżywcze i tlen a odbiera azotowe produkty metabolizmu i CO2. Transportuje hormony i przeciwciała. Uczestniczy w procesie termoregulacji(duża pojemność cieplna) ma zdolność odbierania ciepła z okolic ciała narażonych na przegrzanie i oddawania ich do miejsc, w których produkcja ciepła jest mniesz niż zapotrzebowanie. Wciele człowieka dorosłego znajduje się 5-5,5 l krwi, czyli &% masy ciała
Skład:,- płynne osocza, zw plazmą,- krwinki czerwone (erytrocyty),- krwinki białe (leukocyty),- płytki krwi (trombocyty)
Serce:,- jest narządem mięśniowym o czterech częściach zwanych:,- przedsionkiem prawym, lewym,-= komorą prawą, lewą,- znajduje się w śródpiersiu jest zawszone na wielkich naczyniach krwionośnych,- przegroda międzyprzedsionkowa odgradza przedsionki,- międzykomorowa, komory
Bruzdy :,- okrężne i podłużne,- wewnątrz podziału serca na zew powierzchnie
Prawy przedsionek:,- ujście żyły głównej górnej i ujście głównej dolnej,- zamykany zastawką żyły głównej dolnej oraz ujście zatoki wieńcowej serca,- w dolnej ścianie serca wys. ujście przedsionkowo-komorowe prawe opatrzone zastawką trój podzielną
Prawa komora:,- stożek tętniczy prawy przechodzący w pień płucny, w którego ujściu znajduje się zastawka półksiężycowata pnia płucnego
Lewy przedsionek:,- w ścianie wys. otwory czterech żył płucnych oraz ujście przedsionkowo- komorowe lewe, zamykane zastawką dwudzielną
Lewa komora: jest dłuższa jej ściany są prawie 3x grubsze od tych samych w kom prawej. Obecny stożek tętniczy lewy, przechodzi w aortę zamykaną zastawką półksiężycowatą aorty. W ścianie tej komory mają ujścia tętnice wieńcowe
Wsierdź- znajduje się wewnątrz ściany serca, pokryty nabłonkiem jednowarstwowym płaskim zw śródbłonkiem
Śródsierdź ejscowiony środkowo, zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej sercowej
Nasierdzie- blaszka trzewna osierdzia
Fazy serca:<- I faza- skurczu przedsionków (przy rozkurczonych komórkach)
II F- skurczu komór (przy rozkurczonych przedsionkach)
III F,- rozkurczu przedsionków i komór, (czyli faza spoczynku, pauza)
Ukł krwionośny, zamknięty
Serce, naczynia krwionośne (tętnice, żyły, naczynia włosowate)
Krwioobieg duży:
Obejmuje przepływ krwi z komory lewej, przez naczynia do przedsionka prawego
Krwioobieg mały, płucny
Z komory prawej, przez naczynia, do przedsionka lewego
Rodzaje płynów ustrojowych:,- krew, chłonka
Rola krwi:,- transportuje składniki pokarmowe i tlen do komórek oraz usuwa z nich produkty odpadowe,- rozprowadza hormony,- reguluje zawartość kwasów, zasad, i wody komórkach,- regulacja temp ciała,- krwinki białe stanowią główny czynnik obrony przeciw bakteriom i innym organizmom chorobotwórczym,- zdolność krzepnięcia krwi zapobiega utracie tego cennego płynu

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata