profil

Makroekonomia

poleca 85% 439 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

EKONOMIA bada w jaki sposób i co społeczeństwa decydują i dla kogo jest produkowana DOBRO produkty materialne USŁUGA produkty niematerialne ZASÓB RZADKI na który popyt przy cenie równej zero przewyższa dostępną podaż np. powietrze DOCHÓD ekwiwalent pieniężny wyprodukowanych dóbr REDYSTRYBUCJA równe dzielenie podział dochodu ma wpływ na państwo KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH pokazuje max produkcję jednego z dóbr przy ustalonej produkcji pozostałych (wykres1) PRAWO MALEJĄCEJ KRAŃCOWEJ PRODUKTYWNOŚCI mówi że przy pozostałych nakładach niezmienionych wzrost jednego z nakładów o kolejne jednostki prowadzi do wzrostu produkcji przyrosty produkcji są jednak coraz mniejsze (Wykresy2,3,4,5) EKONOMIA POZYTYWNA A NORMATYWNA ważne jest rozróżnienie dwóch podejść do formułowania twierdzeń w ekonomii pozytywne- są obiektywnym opisem próbą wyjaśnienia zasad funkcjonowania gosp. Normatywna- formułuje sądy wartościujące zawierające stwierdzenia typu powinno się, nie należy, dobrze jest gdy, dostarcza zaleceń i rekomendacji (zad. 1) MAKROEKONOMIA zajmuje się gospodarką jako całością czyli wszystko nie zajmuje się np. poszczególnymi rynkami zachowaniami konsumentów i przedsiębiorstw , operujemy wskaźnikami i agregatami INFLACJA średni wzrost cen AGREGATY: PKB, bezrobocie, jego stopa WSKAŹNIKI inflacja, stopa wzrostu, PKB SKŁADOWE GOSPODARKI *gosp. domowe *przedsiębiorstwa *organy administracji państwowej ŚRDOKI PRODUKCJI praca, kapitał, ziemia WYNAGRODZENIE płaca, zysk, renta GOSPODARSTWA DOMOWE *są właścicielami środków produkcji *otrzymują wynagrodzenie od przedsiębiorstw za wypożyczenie śr. p *wydają dochody na dobra i usługi PRZEDSIĘBIORSTWA *wykorzystują czynniki produkcji dostarczane przez gosp. dom *płacą gosp. dom za śr prod *sprzedają dobro i usługi gosp dom (wykres 6) AKTYWNOŚĆ GOSP MOŻNA OBLICZYĆ ZA POMOCĄ *wartość strumienia dóbr i usług *strumień wynagrodzeń za czynniki wytwórcze *suma wydatków na dobra i usługi PKB jest to wartość produkcji finalnej wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju DOBRO FINALNE nabywane przez ostatniego użytkownika (konsumpcyjne lub kapitałowe) DOBRO POŚREDNIE stanowią nakład w procesie produkcji który zużywa się w jednym cyklu produkcyjnym np. benzyna WARTOŚĆ DODANA przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcyjnego WARTOŚĆ DÓBR FINALNYCH jest sumą wartości dodanej przy ich produkcji PNB jest to wartość produkcji finalnej wytworzonej przez czynniki wytwórcze będące własnością obywateli danego kraju OSZCZĘDNOŚCI część dochodu która nie jest wydana na zakup dóbr i usług INWESTYCJE zakupy dóbr kapitałowych DOBRA KAPITAŁOWE są nakładem ale nie zużywają się w produkcji Y- PKB C- konsumpcja I- inwestycje planowane S- oszczędności If- inflacja faktyczna zap.- zmiana zapasów C+I=Y C+S=Y I=S W gospodarce bez udziału państwa oszczędności równe są faktycznym inwestycjom. Nie zawsze oszczędności planowane są równe inwestycjom planowanym. Zapasy w makroekonomii traktujemy jak inwestycje. Jeżeli oszczędności wzrastają to zapasy też. C+I

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy