profil

Wpływ człowieka na Środowisko

poleca 82% 959 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wpływ człowieka na środowisko

Od czasu, gdy na Ziemi pojawiło się życie, wyginęły setki milionów gatunków roślin i zwierząt. Niektóre wymarły na skutek naturalnych procesów ewolucji, lecz w ciągu ostatnich 300 lat ludzie przyspieszyli proces wymierania gatunków ponad tysiąckrotnie, niszcząc siedliska, zanieczyszczając środowisko, polując i zabierając. Trudno obliczyć, w jakim tempie wymierają gatunki. Według niektórych ginie ok. 100 gatunków dziennie, czyli jeden, co kwadrans. Jeśli natychmiast nie podejmiemy działań, by ten proces zahamować w ciągu najbliższych 20 lat ubędzie mniej więcej milion gatunków.
Nie znamy bezpośrednich powodów wyginięcia wielu gatunków zwierząt. Prawdopodobnie zniszczenia siedlisk i wprowadzenie w nowe miejsce zwierząt z innego miejsca (introdukcja) to dwa częste powody. Przyczynami wyginięcia wielu gatunków są także polowania i kolekcjonowanie. Niedostępne bagna torfowiska i mokradła są siedliskami wielu gatunków zwłaszcza owadów, ryb i ptaków.
Bagna to jeden z najbardziej zagrożonych ekosystemów. Ponad połowa bagien już została zniszczona. Niektóre znikneły z przyczyn naturalnych, takich jak podniesienie poziomu morza, susza lub gwałtowne sztormy, ale wiele innych zniszczyli ludzie. Osuszanie spowodowało przede wszystkim zmniejszenie liczby owadów uciążliwych dla człowieka. Bagna znikają miedzy innymi z powodu osuszania i zasypywania, zanieczyszczenia, wydobywanie torfu, paliw kopalnych i minerałów oraz wycinania drzew.
Bagna mangrowe to typowe obszary podmokłe spotykane na wybrzeżach tropikalnych. Zniszczenie tych bagien szczególnie zagraża ptakom.
Mniej więcej 25% wszystkich istniejących gatunków roślin jest zagrożonych. Zagraża im zniszczenie siedlisk, a wiele z nich jest przedmiotem handlu. Dla zagrożonych wyginięciem Argyroxilphrum kauense z Hawajów, niebezpieczeństwem są wprowadzane na jego tereny kozy, dla których jest on pożywieniem oraz kolekcjonerzy roślin.
Spaliny samochodowe, co roku wprowadzają do atmosfery ponad 225000 ton ołowiu. Rozproszone w powietrzu związki ołowiu są absorbowane przez ludzi i zwierzęta, zatruwając ich organizmy. Szczególnie zagrożone są dzieci.
Ścieki przemysłowe zatruły wiele rzek i jezior, powodując śmierć zamieszkujących je organizmów. Bardzo niebezpieczne dla zwierząt i roślin są także plamy ropy na morzu. Ropa zlepia sierść i pióra zwierząt, zatruwa ich organizmy oraz uniemożliwiają zdobycie pożywienia Na skutek tego umierają one z zimna i głodu.
Spalając olej opałowy, węgiel i drewno uwalniamy do atmosfery dwutlenek węgla. Cały ten dodatkowy dwutlenek węgla tworzy powłokę wokół ziemi. Przez te powłokę przedostaje się większość krótkofalowego promienia słońca, jednak większa część długofalowego, mniej gorącego promienia ziemi nie jest wstanie się wydostać, powodując stopniowo coraz wyraźniejsze ocieplenie. To zjawisko nazywamy efektem cieplarnianym.
Aby otrzymać lepsze plony, rolnicy dodają do gleby azotany w postaci nawozów, które mogą zostać wymyte do ścieków i zbiorników wodnych. To zjawisko nazywane jest eutrofizacją. W wodzie rośnie wówczas zbyt dużo roślin i zwierząt, co zaburz funkcjonowanie ekosystemu.
Szkodliwe gazy z elektrociepłowni i pojazdów mieszają się w powietrzu z wodą i jako kwaśny deszcz włączają się w obieg wody. Kwaśne deszcze mogą zagrozić funkcjonowaniu wszelkich ekosystemów. Oddziałują także na kamienie, powodując kruszenie się rzeźb i niszczenie budynków. Gazy mogą być przenoszone prze wiatr na znaczne odległości, a wiec zanieczyszczenia wytworzone w jednym kraju mogą opaść jako kwaśny deszcz w drugim.
Uważam, że człowiek ma bardzo duży wpływ na środowisko, zarówno dobry jak i ten zły.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy