profil

Układy - pokarmowy, oddechowy, rozrodczy, wydalniczy (moczowy), nerwowe, krwionośne.

poleca 85% 706 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ nerwowy Męski układ rozrodczy Męski układ rozrodczy Żeński układ rozrodczy Żeński układ rozrodczy

Układ nerwowy.
1.Mózg- najważniejszy organ (narząd) organizmu, kierujący najważniejszymi funkcjam
życiowymi(porusznie się, węch, słuch, smak, dotyk, wzrok, mowa).
2.Rdzeń kręgowy (cały kręgosłup)
3.Tkanki nerwowe.

Układ krwionośny.
1.Serce -pełni rolę pompki (2 komory, 2 przedsionki, zastawki)
2.Naczynia krwionośne(żyły i tętnice)

Układ oddechowy.
1Jama nosowa.
2.Krtań.
3Tchawica.
4.Oskrzela.
5.Płuca.

Układ pokarmowy.
1.Jama ustna.
2.Przełyk.
3.Żołądek.
4.Wątroba.
5.Trzustka,
6.Jelito cieńkie (okrężnica)
6.Odbyt.

Układ wydalniczy (moczowy).
1.Nerki - pełnią rolę filtra, oczyszczają.
2.Moczowody.
3.Pęcherz.

Układ rozrodczy.
1.żeński.
a.)macica
b.)jajowód
c.)jajnik
d.)pochwa
2.męski
a.)nasieniowód
b.)członek
c.)jądra
d.)mosza

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty: