profil

II wojna światowa - w skrócie

poleca 85% 813 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Założenia planu „Burza”
a. przyjęcie władzy na terenach opuszczonych przez wojska niemieckie
b. nie dopuszczenie do władzy ugrupowań lewicowych w wyzwolonym kraju
c. zadania
- nękanie cofających się oddziałów
- partyzantka
- dywersja
Przyczyny wybuchu powstania
a. wojskowe
- oznaki paniki administracji niemieckiej
- zarządzenie ewakuacji
- zbliżanie się armii radzieckiej do Warszawy
- błędne rozpoznanie sytuacji militarnej przez AK
b. polityczne
- wykazanie siły bojowej AK
- opanowanie Warszawy przed wkroczeniem Rosjan
- przeciwdziałania siły lewicy, które utworzyły PKWN
Wybuch Powstania – 1 sierpnia 1944 – 2 października 1944

Konferencja w Poczdamie
a. decyzje w sprawie w Polski:
- granica zachodnia (przekazanie Polsce terytoriów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, byłego wolnego miasta Gdańsk i Prus Wschodnich)
- granica wschodnia (przyjęcie linii Curzana za podstawę polsko-radzieckiej granicy państwowej)
b. decyzje w sprawie Niemiec:
- Niemcy miały zapłacić reparacje wojenne
- zbrodniarze wojenni mieli być postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym
- wprowadzenie wojskowej okupacji Niemiec (cztery strefy okupacyjne)
- demilitaryzacja (rozbrojenie Niemiec, ale utrzymanie wojsk alianckich)
- demonopolizacja (rozbicie wszystkich większych korporacji przemysłowych)
- denazyfikacja (rozliczenie Niemców z ich działalności zawodowej i publicznej w latach 1939 - 1945)
- demokratyzacja (zakazanie działalności partii nawiązujących do tradycji faszystowskich, zezwolenie na odbudowę ruchów demokratycznych)

Niemiecka polityka okupacyjna wobec Polaków
- terror
- zasad odpowiedzialności zbiorowej
- grabierz majątku publicznego i prywatnego
- pozbawienie ludności praw
- eksterminacja inteligencji, duchowieństwa, ziemiaństwa
- wywłaszczenie i wysiedlenie Polaków na wschód
- utworzenie Niemieckiej listy narodowej dla ludności Śląska i Pomorza
- likwidacja szkół i instytucji kulturalnej
GENERALNE GUBERNATORSTWO (Kraków, Hans Frank)
- akcja AB (lista działaczy politycznych, artystów, sportowców)
- działanie zmierzające do zniszczenia kultury polskiej (spalenie archiwum, wysadzenie zamku królewskiego w Warszawie)
- masowa wywózka na roboty przymusowe i do obozów koncentracyjnych
10 maj – 22 maj wojna z Francja
a. ewakuacja emigracyjnego rządu polskiego i sił zbrojnych do Anglii
b. utworzenie rządu kolaboracyjnego ze stolicą w Vishi
Organizacja polskich sił zbrojnych na zachodzie
- bitwa o Narwik 1940 – Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
- Syria, Palestyna, Egipt – Samodzielna Brygada Strzelców Podkarpackich
- obrona Szkocji – pierwszy korpus polski
- walka powietrzna o Anglie 1940
Polskie państwo podziemne (ruchy oporów)
a. pion cywilny – Delegatura Rządu na Kraj
- utrzymanie ciągłości administracji polskiej instytucji, kierowanie walką cywilna
b. pion wojskowy – Służba Zwycięstwa Polsce 1939
Związek Walki Zbrojnej
Armia Krajowa 1942
- organizacja sił zbrojnych

1.Państwa faszystowskie:Niemcy,Włochy,Japonia,Rumunia,Węgry,Austria,Bułgaria,Słowacja, Finlandia;2.Państwa sprzymierzone:Polska,ZSRR,Stany Zjednoczone,Wielka Brytania, Australia, Kanada,Luksemburg,Grecja,Norwegia; 3.Punkty zwrotne:22 czerwiec1941r.-udeżenie Niemiec na ZSRR; Grudzień1941r.-klęska Niemców pod Moskwą; 7grudz.1941r.-atak Japoni na Pearl Harbor oraz przyłączenie się St.Zjedn. do wojny; 1942-wojna w El Alamej; 1942-Wyspa Midway; styczeń-luty1943r.-klęska Niemiec pod Stalingradem; Lato 1943r.-Bitwa pod Kurskiem;6 czerwiec1944r.-Normandia; kwiecień1945r.-Torgał, spotkanie się Amerykanów i Rosjan; 2maj 1945-kapitulacja Berlina; 8-9maja1945-koniec wojny w europie; 2wrzesień 1945-Koniec II wojny światowej; 4.faszyści:Hitler,Mussolini,Ribbentrop, Petain; sprzymierzeni: Chamberlain, Mołotow,Charles de Gaulle,Truman(prezydent USA),Churchil;Pato(amerykański generał); 5.Bitwy niemców: 1wrzesień1939-atak na Polskę; kwiecień1940-hitler zaatakował Danię i norwegię;10maja1940r.-atak na Belgię,Holandię, Luksemburg;13maja-wtargnięcie do francji;sierpień1940-rozpoczęcie ataków na Anglię; kwiecień1941-wojna z Jugosławią, Grecją;22czerwiec1941r.-atak na ZSRR; 6.Dowódcy: Generał Żukow-najwybitniejszy dowódca II wojny św.; Pato-amerykański generał;Charles de Gaulle-generał-francuski; 7.faszyści:Hitler, Mussolini,Ribbentrop,Petain; sprzymierzeni: Chamberlain, Mołotow,Charles de Gaulle,Truman(prezydent USA),Churchil; Pato(amerykański generał);


8.Bitwa o Anglię: trwająca od sierpnia do poździernika 1940r.niemiecka ofensywa powietrzna przeciwko Wielkiej Brytanii; miała nacelu zniszczenie obrony brytyjskiej,dezorganizację gospodarki i komunikacji oraz sterroryzowania ludności; wobec skutecznej kontrakcji lotnictwa brytyjskiego oraz obrony przeciw lotniczej,a także pogorszenia się pogody,ofensywa zakończyła się fiaskiem; w efekcie bitwy Anglicy stracili ok.900samolotów a niemcy ponad1700co spowodowało odwołanie operacji;9.Bitwa pod Moskwą:trwające od listopada1941 do lutego1942 walki między wojskami niemieckimi a oddziałami Armii Czerwonej,toczone na przedpolach radzieckiej stolicy.W pierwszej fazie Niemcy dotarli do przedmieść Moskwy,gdzie zostali zatrzymani,w drugiej fazie wojska radzieckie skoncentrowane wokół miasta podjęły kontrofensywę, zmuszając siły hitlerowskie do wycofania się na odl. ok200 km.od Moskwy.bitwa ta prowadzona w ekstremalnych zimowych warunkach przypieczętowała fiasko hitlerowskiego planu wojny błyskawicznej na wschodzie;10.blokada Leningradu: 10.Deklaracja Narodów Zjednoczonych(deklaracja waszyngtońska): podpisane 1.01.1942r.zobowiązanie państw koalicji antyhitlerowskiej do solidarnej walki z państwami osi za pomocą wszelkich możliwych środków; ponadto Deklaracja zawierała poparcie sla warunków powojennego ładu zapisanych w Karcie atlantyckiej,dokument podpisali przedstawiciele 26 państw,do końca wojny dołączyło do nich jeszcze 21krajów;


11.Pakt trzech(pakt berliński):podpisany 27.09.1940r.;układ między niemcami, Włochami a Japonią,przewidujący przyszły podział wpływów na świecie;Niemcom i Włochom miały przypaść Europa i Afryka, a Japonii Azja Wsch.;jako cel ostateczny wskazano ustanowienie „nowego ładu”, gwarantującego „pokój światowy”; do pakty przystąpiły później także m.in. Węgry,Rumunia,Słowacja,Chorwacja,Bułgaria;12.bitwa o Midway:stoczona 4-7.06.1942 na zachód od Hawajów bitwa powietrzno-morska między japońską armadą,zmierzjącą dokonać desantu na hawajskiej wyspie Midway,a broniącymi jej siłami amerykańskimi; pomimo znacznej przewagi japończycy ponieśli ciężkie straty i musieli się wycofać,rezygnując z desantu;bitwa ta zakończyła okres inicjatywy japońskiej na Pacyfiku i pozwoliła amerykanom przejść do kontr ofensywyJ;13.Wojna w Afryce 1940 - 1943 rozpoczęła się w sierpniu 1940 zajęciem przez Włochów Somali Brytyjskiego oraz pogranicza Kenii i Sudanu. 13 września 1940 Włosi zaatakowali z Libii kontrolowany przez Brytyjczyków Egipt. Kontrofensywa angielska (od grudnia 1940) umożliwiła Brytyjczykom opanowanie prowincji libijskiej Cyrenajki (m.in. zdobyto Tobruk, Bengazi, Bardije). W styczniu 1941 Brytyjczycy rozpoczęli działania zbrojne w Etiopii, 19 maja zdobyto Addis Abebę, jesienią poddały się ostatnie oddziały włoskie. 14.Bitwa pod El-Alamejn: trwająca od października do listopada 1942r w płn.W Egipcie bitwa między wojskami alianckimi dążącymi do wyparcia wroga z kraju a oddziałami niemiecko-włoskimi, które 3miesiące wcześniej zbliżyły się do aleksandrii;ofensywa aliancka zakończyła się odepchnięciem przeciwnika na 900km na zachód aż do Tunezji;bitwa ostatecznie przekreśliła niemieckie plany zajęcia Bliskiego Wschodu drogą przez Egipt;

15. Plan Barbarossa -nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan Barbarossa zakładał przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we współdziałaniu z armią fińską, rumuńską, węgierską, które miały doprowadzić do rozbicia głównych sił Armii Czerwonej na zachód od Dźwiny i Dniepru.W drugiej fazie walk zakładano zniszczenie politycznych i ekonomicznych centrów Związku Radzieckiego, zdobycie Moskwy, Leningradu i Kijowa. Jako zadanie następne - dotarcie wojsk niemieckich do linii Archangielsk-Wołga-Astrachań.;16.POJĘCIA: Okupacja-czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa wojującego części lub całości terytorium państwa nieprzyjacielskigo;agresja-zbrojna napaść jednego państwa na inne;terror-metoda działania władz państwowych opierająca się na stosowaniu przemocy wobec obywateli;koalicja-sojusz państw zawarty z myślą o prowadzeniu wspólnej walki politycznej lub wojskowej przeciwko innemu krajowi;desant-przeżucanie wojsk drogą powietrzną lub wodną na teren przeciwnik; Alianci(sojusz)-państwa należace do koalicji antyhitlerowskiej; kolaboracja-świadoma współpraca z wrogiem; dywersja-prowadzenie z ukrycia akcji zbrojnych; antysemityzm-wrogie nastawienie do żydów; holocaust(shoah)-zagłada żydów;

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata