profil

II wojna światowa w skrócie

poleca 85% 264 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SKRÓTY:
- PSZ – Polskie Siły Zbrojne
- GG – Generalne Gubernatorstwo (Niemcy)
- AK – Armia Krajowa (Polskie państwo podziemne)
- ZWZ – Związek Walki Zbrojnej (PPP)
- UPA – Ukraińska Partia Powstańcza
- SZP – Służba Zwycięstwo Polski
- GL – Gwardia Ludowa AL. – Armia Ludowa
- BCh – Bataliony Chłopskie
- NSZ – Narodowe Siły Zbrojne
- PPR – Polska Partia Robotnicza
- ZPP – Związek Patriotów Polskich (utworzony w Moskwie)
- KRN – Krajowa Rada Narodowa
- PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
- RONA – Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa
- SS – Sztafety Ochronne
- Żegoty – Rada Pomocy Żydom

OSOBY:
- gen. Tadeusz Kutrzeba – dowodził polskimi armiami „Poznań i Pomorze” podczas bitwy nad Bzurą
- Edward Rydz – Śmigły – Wódz Naczelny (marszałek)
- Gen Francisze Klebber – dowodził Samodzielną Grupą operacyjną „Polesie”
- Major Henryk Dobrzański (Hubal) – dowodził oddziałem kawalerii
- Gen Władysław Sikorski – premier rządu polskiego na uchodźstwie. On podpisał traktat sojuszniczy z ZSRR. Wódz Naczelny
- Tomasz Arciszewski- kierował zakonspirowaną PPS. W 1944 stanął na czele RP na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii
- Ignacy Jan Paderewski – stanął na czele Rady Narodowej
- Władysław Raczkiewicz – prezydent w czasie II w. Św.
- Marszałek Phillipe Petain – głównodowodzący armią francuska
- Gen. Charles de Gaulle – stał na czele komitetu Wolnej Francji w Wielkiej Brytanii
- Winston Churlchil – premier Wielkiej Brytani, brał udział w konferencji jałtańskiej
- Franklin Roosvelt – prezydent USA, brał udział w konferencji jałtańskiej
- Vidkun Quisling – norweski faszysta. Zgodził się na ścisłą współpracę z Niemnami. Po zajęciu Norwegii przez Niemcy stanął na czele rządu wykonującego dyrektywy nazistów. Jego nazwisko stało się symbolem kolaboracji. Skazano go na śmierć.
- Jan Karski (naprawdę Kozilewski) – kurier polskiego państwa podziemnego.
- Franz Kutchera – szef warszawskiego gestapo. Zamach na niego był najbardziej znanym aktem, zemsty polskiego ruchu oporu
- Jan Bytnar (Rudy) – jeden z dowódców Szarych Szeregów
- Stefan Rowecki (Grot) – współtworzył struktury wojskowe Polskiego państwa podziemnego, komendant główny ZWZ, a potem AK
- Gen. Władysław Anders – dowódca Armii polskiej w ZSRR, a następnie II Korpusu Polskiego (dowodził nim m.in. w bitwie pod Monte Casino) W 1945 pełnił obowiązki Naczelnego Wodza
- Wanda Wasilewska – działaczka ZPP
- Tadeusz Komorowski (Bór) – był dowódcą AK, podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. Pełnił funkcję Naczelnego Wodza po upadku powstania
- Iwan Majski – Podpisał razem z Sikorskim traktat sojuszniczy Sikorski – Majski. Był ambasadorem ZSRR w Londynie
- Hans Frank – szef administracji cywilnej na okupowanych ziemiach polskich, a następnie generalny gubernator GG

KALENDARIUM:

1939
1 IX – agresja Niemiecka na Polskę
3 IX – Francją i Wielka Brytania wstrzymują się z wypowiedzeniem wojny Nmiemcoim
17 IX – agresja ZSRR na Polskę
9 – 18 IX – bitwa nad Bzurą
28 IX – kapitulacja Warszawy
30 IX – powstanie rządu RP na uchodźstwie
1 X – powołanie SZP
XI – rozpoczęcie wojny radziecko – fińskiej

1940
III – koniec wojny radziecko fińskiej
IV – agresja Niemiec na Danię i Norwegię
IV – mord katyński
V – VI – kampania francuska
22 VI – kapitulacja Francji
lato – utworzenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (Aushwitz)
VIII – IX – bitwa powietrzna o Wielką Brytanię

1941
22 VI – agresja Niemiec na ZSRR
30 VII – podpisanie traktatu polsko – radzieckiego
lato – budowa obozu zagłady Aushwitz – Birkenan
14 VIII – podpisanie karty Atlantyckiej
IX początek obrony Leningradu
7 XII – Japoński atak na Pearl Harbor

1942
VI – bitwa o wyspy Midway
VII – początek systematycznej eksterminacji Żydów
VII – początek bitwy pod Stalingradem

1943
II – zakończenie bitwy pod Stalingradem
IV powstanie w getcie warszwskim
IV – zerwanie przez ZSRR stosunków z rządem polskim
V – utworzenie 1 Dywizji Piechoty om. T. Kościuszki
VI –VII – bitwa pancerna pod Kurskiem
4 VII śmierć gen. Sikorskiego
28 XI – 1 XII – konferencja w Teheranie
31 XII – powstanie KRN

1944
I – zakończenie obrony Leningradu
I – rozpoczęcie planu „Burza”
I - przekroczenie granicy polskiej przez Armię Czerwoną
11 – 19 V – bitwa pod Monte Casino
6 VI – lądowanie wojsk alianckich w Normandii
22 VII- utworzenie PKWN
1 VIII – 2 X – powstanie warszawskie

1945
4 – 11 II – konferencja w Jałcie
IV – wkroczenie wojsk koalicji antyhitlerowskich do Berlina
8V – podpisanie bezwarunkowej kapitulacji Niemiec
17 VII – 2 VII – konferencja w Poczdamie
6 i 9 VIII – zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
2 IX – podpisanie aktu kapitulacji przez Japonię


POJĘCIA:

AGENDA – wyspecjalizowana komórka powołana do realizacji zadań powierzonych przez instytucję nadrzędną
ALIANCI – państwa należące do koalicji antyhitlerowskiej
ANOMALIA – odchylenie od normy, odstępstwo od ogólnej reguły, nieprawidłości
DEKONSPIRACJA – ujawnienie działalności prowadzonej w konspiracji (ukryciu)
DESANT – przerzucenie wojsk drogą powietrzną lub wodną na teren kontrolowany przez przeciwnika
DYWERSJA – prowadzone z ukrycia akcje zbrojne i propagandowe na tyłach armii nieprzyjaciela
EKSTERMINACJA – planowe, systematyczne wyniszczanie ludności
HOLOCAUST – zaplanowane i systematycznie przeprowadzane ludobójstwo
KOLABORACJA – świadoma i dobrowolna współpraca z władzami okupacyjnymi, wspomagająca realizację ich planów wobec kraju okupowanego
KONTRWYWIAD – działalność mająca na celu sparaliżowanie służb wywiadowczych przeciwnika
WYWIAD – zbieranie tajnych informacji dotyczących obronności czy innych ważnych dziedzin życia obcych państw

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty