profil

Historia Rzymu.

poleca 89% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

2. A. Potrzeba ziem nadających się pod uprawę i na pastwiska. Rzym zabierał pokonanym 2/3 gruntów i na nich budowano osady zw. Koloniami. B. Grabiono mienie ruchome pokonanych: bydło, pieniądze, kosztowności, niewolników. Wzbogacił się skarb państwa. C. Wodzowie pchali się do wojny, gdyż dostawali znaczną część łupów. Zwycięstwo poprawiło jego pozycję, a także służyło jego potomkom. D. Zwyciężone ludy musiały płacić Rzymianom wysokie daniny. 8. Imperium- najwyższa władza cywilna i wojskowa przysługująca w okresie republiki konsulom, później cesarzom rzymskim; państwo rzymskie wraz z podbitymi krajami. Patronat- arystokracja (patron) zapewniali ludziom (klientom) opiekę prawną, majątkową w zamian za usługi. Proletariat- warstwa ubogich obywateli nie należących do żadnej z 5 klas majątkowych, stanowiących podst. systemu centurialnego. Proletariusze byli wolni od zapłaty podatków. Ich zadaniem było wychowywanie potomstwa. 10. 31 bitwa pod Akcjum, Oktawiana z Anakreontem. Kryzys republiki rzymskiej. 509 Rzymianie znoszą monarchię, a wprowadzają ustrój republikański. 382 cesarz Teodozjusz Wielki wydał ustawę z mocy której, wprowadzono zakaz sprawowania kultów pogańskich, od tego momentu chrześcijaństwo stało się religią panującą (państwową). 202 Bitwa pod Zamą, Hannibala z Rzymianami, w której Hannibal poniósł klęskę. 15. III; Tarentem; królem Epiru- Pyrrusem. 16. A. Jeńcy wojenni, pojmani po przegranej bitwe z wrogiem. B. Wielu niewolników, rodziło się w domu pana i musiało od początku służyć swojemu właścicielowi C. Niewolnicy byli także dostarczani przez piratów, którzy pozyskiwali ludzi z wybrzeży i ze statków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta