profil

Historia Rzymu - sciąga na test

poleca 80% 732 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. 753r. p.n.e. 3. Kolonat- system eksploatacji ziemi przez kolonów; koloni byli chłopami lub niewolnikami, którym możni właściciele ziemscy, oddawali część swojej ziemi w dzierżawę republika- forma ustroju w państwie, najwyższe urzędy i organy państwowe wybierane były na określony czas na drodze bez- lub pośredniego głosowania romanizacja- na ziemiach znajdujących się pod panowaniem cesarstwa, upowszechnił się język łaciński, rzymski sposób bycia, tradycje i obyczaje. Zakładano nowe miasta, budowane na wzór Rzymu i miast italskich prowincja- określano w ten sposób tereny italskie, które podbił Rzym od poł. II w. p.n.e. Prowincje uznawały władzę Rzymu i płaciły podatki w pieniądzach lub zbożu. 4. G.J.Cezar, Tacyt, Liwiusz 5. Wergiliusz, Owidiusz, Horacy 6. Dyktatora; królem; Caesar; imperator; Augustus; princips; pryncypat. 11. Spartakus- przewodniczył powstaniu niewolników w 73r. p.n.e., które trwało 2 lata, a stłumił je Marek Licyniusz Krassus Hannibal- wódz armii kartagińskiej. W II wojnie punickiej wraz ze swoimi wojskami spustoszył Italię. G.J.Cezar- wódz, triumwirator, w latach 48-44 p.n.e. cesarz rzymski. Był triumfatorem wielu kampanii wojennych, podbił nowe terytoria, miał pełną władzę w państwie. Cyceron- był mistrzem sztuki mówniczej ( orator ), nauczycielem. Umiejętność pięknego wysławiania była b. ważna w karierze polityka. Konstantyn- był cesarzem rzymskim, w 313r. p.n.e., uznał chrześcijaństwo za religię panującą w cesarstwie, utworzył druga stolicę o nazwie Konstantynopol. 15. -przyczyny zewnętrzne: A. Ciągłe najazdy barbarzyńców, którzy łupili bogactwo cesarstwa, brali w niewolę ludzi, powodowało to zmniejszenie liczby niewolników i chłopów. B. Wielkie ruchy imigracyjne, które powodowały, że ludy barbarzyńskie, ciągnące z różnych stron świata osiedlały się na terenach podległych Rzymowi. Prowadziło to do zmniejszenia liczby ziemi i mniejszej kontroli nad państwem. C. Do armii zaciągano oddziały barbarzyńskie, co powodowało niespójność armii i niemożność stawienia czoła coraz to liczniejszym najazdom D. Rozstawienie żołnierzy na granicach, spowodowało wnikanie barbarzyńców w głąb kraju, doprowadziło to do ogromnych spustoszeń i w konsekwencji upadek zach. Cesarstwa w 476r. -przyczyny wewnętrzne: A. Zmniejszenie wynagrodzeń dla żołnierzy, spowodowało, ze do armii nie zatrudniali się już w tak dużych ilościach chłopi, którzy byli główną siłą armii. B. Zubożenie chłopów i brak niewolników; skupienie ziemi w rękach najmożniejszych, powodowało, że ziemia leżała odłogiem i nie przynosiła należytych korzyści i zysków. C. Gdy zubożeli chłopi podupadły także miasta, a zwłaszcza drobne mieszczaństwo, które decydowało o dobrobycie społeczeństwa. D. Osłabienie władzy cesarskiej przez częste zmiany tronu i próby przejęcia jej przez uzurpatorów; kłopoty cesarzy z zarządzaniem wielkim imperium.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Historia powszechna