profil

Przypomnienie wiadomości o środkach stylistycznych. Wersja skrócona.

poleca 84% 1165 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Apostrofa - uroczysty zwrot do kogoś lub czegoś ,,Litwo ojczyzno moja" ,,Kochana Aniu"

Metafora - (przenośnia) znaczenie przenośne, znaczenie które ma nas zaskoczyć, wzruszyć, pozwolić naszej wyobraźni stworzyć nowy obraz świata ,,Ubrany w barwy nocy"

Personifikacja - nadanie cech ludzkich, przedmiotom, zwierzętom, zjawiskom ,,Słońce zapłakało nad losem Krzysia"

Animizacja (ożywienie) - ożywienie przedmiotów martwych ,,Kamień oddycha"

Anafora - każdy wers rozpoczyna się od tego samego wyrazu, w minimum 3 wersach.

Epifora - każdy wers kończy się tym samym wyrazem.

Powtórzenie - wyraz powtarzający się w całym utworze, nie przyimek, nie spójnik.

Onamatopeja - wyrazy dzwiękonaśladowcze, coś co naśladuje dzwięk ,,Bummm"

Aliteracja - wyrazy w wersie rozpoczynają się od tej samej głoski ,,Biały brzuch baranka bielał"

Pytanie retoryczne - pytanie które nie wymaga odpowiedzi, jest oczywistością. ,,Czyż ta klasa nie jest wspaniała"

Epitet - określenie rzeczownika ,,Piękna kobieta"

Oksymoron - zestawienie elementów niemożliwych do pogodzenia ,,Suchy ocean"


Jest to tylko szybkie przypomnienie najważniejszych środków, przed sprawdzianem, klasówką.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Gramatyka i formy wypowiedzi