profil

Przypomnienie wiadomości o środkach stylistycznych. Wersja skrócona.

drukuj
poleca 84% 1029 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Apostrofa - uroczysty zwrot do kogoś lub czegoś ,,Litwo ojczyzno moja" ,,Kochana Aniu"

Metafora - (przenośnia) znaczenie przenośne, znaczenie które ma nas zaskoczyć, wzruszyć, pozwolić naszej wyobraźni stworzyć nowy obraz świata ,,Ubrany w barwy nocy"

Personifikacja - nadanie cech ludzkich, przedmiotom, zwierzętom, zjawiskom ,,Słońce zapłakało nad losem Krzysia"

Animizacja (ożywienie) - ożywienie przedmiotów martwych ,,Kamień oddycha"

Anafora - każdy wers rozpoczyna się od tego samego wyrazu, w minimum 3 wersach.

Epifora - każdy wers kończy się tym samym wyrazem.

Powtórzenie - wyraz powtarzający się w całym utworze, nie przyimek, nie spójnik.

Onamatopeja - wyrazy dzwiękonaśladowcze, coś co naśladuje dzwięk ,,Bummm"

Aliteracja - wyrazy w wersie rozpoczynają się od tej samej głoski ,,Biały brzuch baranka bielał"

Pytanie retoryczne - pytanie które nie wymaga odpowiedzi, jest oczywistością. ,,Czyż ta klasa nie jest wspaniała"

Epitet - określenie rzeczownika ,,Piękna kobieta"

Oksymoron - zestawienie elementów niemożliwych do pogodzenia ,,Suchy ocean"


Jest to tylko szybkie przypomnienie najważniejszych środków, przed sprawdzianem, klasówką.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
21.3.2011 (21:41)

troche mało środków stylistycznych ( mogły być warsy strofy itp. )

29.1.2011 (16:50)

faajnyb D:

12.9.2010 (16:48)

Jest ok :)

Gramatyka i formy wypowiedzi