profil

Zastanów się, czy współcześnie możliwe jest zachowanie pełnej suwerenności zewnętrznej państwa. Uzasadnij swoje zdanie.

poleca 90% 114 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Moim zdaniem we współczesnym świecie nie jest możliwe zachowanie całkowitej suwerenności zewnętrznej. Taka suwerenność powinna gwarantować, że państwo jest niezależne od innych państw w podejmowaniu decyzji. Suwerenność ta polega także na braku możliwości wpłynięcia na państwo za pośrednictwem organizacji międzynarodowych. Znowu funkcja zewnętrzna państwa obejmuje aktywną działalność poza swoimi granicami , rozwijanie korzystnych dla siebie kontaktów politycznych, gospodarczych i kulturalnych z innymi państwami oraz zapewnienie swoim obywatelom pokój oraz bezpieczeństwo. We współczesności konieczne jest rozwijanie stosunków międzynarodowych, jednoczenie się z innymi państwami, jednoczenie, które nie musi obejmować dzielenie granic, tylko dzielenie wspólnych celów i dążeń. Przykładem tego jest Unia Europejska. W momencie, gdy państwo uściśla się w stosunkach z innym krajem, oczywistą rzeczą są ustępstwa, które w razie nieporozumień są podejmowane. Tym samym następuje wpływ jednego państwa na drugie, co ukazuje, że żadne z tych państw nie zatrzymuje suwerenności zewnętrznej. W XXI wieku, gdzie większość państw na świecie jest samodzielnych i niepodległych, konieczna jest współpraca, choćby dlatego, że ułatwia to podróżowanie, osiedlanie się i podejmowanie pracy za granicą.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta