profil

Postęp techniczny w II połowie XIX w.

poleca 85% 1196 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Postęp techniczny w 2. poł. XIX w.

o Pojawiło się przekonanie, że wszystko da się wyjaśnić w sposób naukowy. Wykształcił się pozytywizm, uznający w nauce jedynie fakty, nastąpił rozwój badań doświadczalnych, ogłaszano je drukiem, co pozwoliło na ich rozpowszechnienie.
o Nastąpił szybki rozwój medycyny, zaczęto przestrzegać zasad higieny i stosować środki znieczulające. Stosowano aseptykę (niszczenie drobnoustrojów w celu zabezpieczenia przed zakażeniem). Zaczęto stosować szczepionki i promieniowanie X (rentgen).
o Rozpowszechniło się korzystanie z energii parowej (rozwój kolei) i elektrycznej. Zaczęto używać ropy naftowej i benzyny jako źródeł energii. Wynaleziono telefon i telegraf bez drutu. Kręcono pierwsze filmy, badano zastosowanie fal radiowych. Trwały prace nad spopularyzowaniem użycia samochodu, budowano sterowce i stworzono pierwszy samolot, mogący pokonywać znaczne odległości. W militarii zaczęto używać łodzi podwodnych i karabinów maszynowych.

Podoba się? Tak Nie