profil

Kolonizacja Europy

poleca 85% 739 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Rosja Niemcy Wielka Brytania japonia hiszpania Portugalia

Kolonizacja Europy

o W 2. poł. XIX w. Europejczycy stanowili 24% ludności świata, rozprzestrzenili się na innych kontynentach. Europejski język i styl życia rozpowszechnił się poza granicami krajów europejskich.
o Nastąpił rozwój gospodarczy, rozwinęły się różne dziedziny przemysłu, technika i transport.
o Europa zyskała przewagę nad innymi kontynentami pod względem technicznym i militarnym.
o Rozwinął się imperializm (kolonizacja ziem, gł. w Afryce i Azji). Główne państwa posiadające największe kolonie to: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Niemcy.
o Jedynym azjatyckim państwem, które nie uległo kolonizacji była Japonia. Była na tyle silna, że sama zaczęła zakładać posiadłości kolonialne.
o Typy koloni: Dominia – tereny, do których masowo emigrowała ludność z metropolii i które po pewnym czasie uzyskiwały coraz większą samodzielność; protektoraty – znajdowały się pod opieką metropolii, nie były samodzielne.
o Kolonie były dla mocarstw rynkiem zbytu, źródłem tanich surowców i siły roboczej.
o Rosja różniła się od innych krajów, gdyż zdobyte posiadłości włączała bezpośrednio w granice kraju.
o Skutki kolonizacji: rozprzestrzenienie się kultury europejskiej, konflikty o zdobyte ziemie, zacofanie państw podbitych, wzrost potęgi mocarstw.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta