profil

Pseudokody

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

UPROSZCZONA NOTACJA (JEDNOZNACZNIE INTERPRETOWANY SYSTEM OZNACZEŃ UMOŻLIWIAJĄCY ZAPISYWANIE PEWNEJ KLASY NAPISÓW) ALGORYTMICZNA, ZBLIŻONA DO KTÓREGOŚ Z POPULARNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA.


PROGRAM ŚREDNIA;
ZACZNIJ
ZAKOŃCZ
ZMIENNE (NAZWA, TYP)
WPROWADŹ (ARGUMENTY)
WYPROWADŹ (ARGUMENTY)
JEŻELI WARUNEK SPEŁNIONY TO INS. 1 W PRZECIWNYM WYPADKU INS.2
PROGRAM ŚREDNIA;
ZMIENNA A,B,C SUMA, ŚREDNIA, RZECZYWISTE
ZACZNIJ
WPROWADŹ (A, B, C)
SUMA = A+B+C)
SR = SUMA/ 3
WYPROWADŹ (SR); (‘SREDNIA WYNOSI:’ SR);
PROGRAM WAR. BEZWZG.;
ZMIENNE LICZBA, WYNIK: RZECZYWISTE;
ZACZNIJ
WPROWADŹ (LICZBA);
JEŻELI LICZBA >= 0 TO WYNIK= LICZBA;
W PRZECIWNYM WYPADKU WYNIK = LICZBA;
WYPROWADŹ (‘ WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA Z”, LICZBA, ‘WYNIK’,WYNIK);
ZAKOŃCZ;

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie