profil

Zadania z c

poleca 85% 169 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA Z LICZBY

#include
#include
#include
int main ()
{
float l, w;
clrscr ( );
cout<<\"Podaj l\";
cin>>1;
if (l>=0) w=1;
else w= -1;
cout<<\"Wartosc bezwzgledna z l:”<getch ( );
return 0;
}


ŚREDNIA Z 3 LICZB (z opisem także w pdf)

#include
#include
#include
int main ()
{
float a, b, c, suma, srednia;
clrscr ( );
cout<<”Podaj 3 liczby”;
cin>>a>>b>>c;
suma= a+b+c;
srednia= suma/3;
cout<<”srednia wynosi:”<getch ( );
return 0;
}


PARZYSTOŚĆ I PODZIELNOŚĆ LICZB

#include
#include
#include
int main ()
{
int liczba;
cout<<\"Podaj liczbe\";
cin>>liczba;
if ((liczba%2)==0)cout<<\"liczba parzysta\"< else cout<<\"liczba nieparzysta\"< if ((liczba%3)==0)cout<<\"liczba podzielna przez 3\"< else cout<<\"liczba niepodzielna przez 3\"< if ((liczba%5)==0)cout<<\"liczba podzielna przez 5\"< else cout<<\"liczba niepodzielna przez 5\"<getch();
return 0;
}


dex – setbase (10)
hex – setbase (16)
oct – setbase (8)

modulo % - zwrócic resztę
+ - * /
5 mod 2 – 1 zwróci resztę z dzielenia
5 % 2

WARUNEK

if ( warunek) (instrukcja 1);
else (instrukcja 2); -C++


PĘTLE

Repeat (‘PASCAL’) until keypressed;-P

do (instrukcja) while (warunek);-C++


for i:=1 to 10 do _____; - Pascal

for (int i=1; i<=10; i=i+1) C++


while (warunek) do –Pascal

while (warunek) (instrukcja)
PASCAL C C
Inc (i); i++ i= i+1
Dec (i); i-- i= i-1

HELLO

#include
#include
#include
int main ()
{
int liczba;
clrscr ( );
for (int i=0; i<10, i++) cout<<”HELLO”<getch ( );
return 0;
}


GWIAZDY

#include
#include
#include
int main ()
{
int ile;
cout<<”Podaj liczbe wierszy:”;
cin>>ile;
for (int i=0; i=ile; i++) cout<<”*”<getch ( );
return 0;
}


CHINKA

#include
#include
#include
int main ()
{
int ile;
clrscr ( );
cout<<”Podaj liczbe wierszy:”);
cin>>ile;
for ( int i=1; i<= ile; i++)
{
for (int k=1, k<=ile-1; k++) cout<<” ”;
for ( j=1; j<=2*i-1; j++) cout<<,”*”;
cout< }
getch ( );
return 0;
}PROGRAM ZE SPRAWDZIANU – KALKULATOR W PDF


DEKLAROWANIE TABLIC (ARRAY)

BUDOWA DEKLARACJI W C++

TYP NAZWA ZMIENNEJ ELEMENTY [ ] [ ]


PASCAL ( TABLICE JEDNOWYMIAROWE)

VAR TAB: ARRAY [1..10] OF INTEGER;


C++ ( TABLICE JEDNOWYMIAROWE)
INT TAB[10];
FLOAT TAB2[10];
CHAR TAB3[5];


PASCAL ( TABLICE DWUWYMIAROWE)

VAR TAB: ARRAY [1..10] OF INTEGER;
VAR TAB1: ARRAY [1..L] OF STRING;


C ++( TABLICE DWUWYMIAROWE)

INT TAB[10] [4];
FLOAT TAB2[10][6];
CHAR TAB3[5][5];NUMERACJA TABLIC OD 0;

ODWOŁANIE DO TABLICY [1];
TABLICA 1 (wersja podstawowa)

#include
#include
#include
#include
int main ( )
{
clrscr ( );
int tab [5];
for (int i=0;i<5;i++)
{
cout<<”Podaj liczbe:”;
cin>>tab[i];
}
for (i=0;i<5;i++)
{
cout<<\"tab[i]< }
getch( );
return 0;
}TABLICA 2

#include
#include
#include
#include
int main ( )
{
clrscr ( );
int tab [5];
for (int i=0;i<5;i++)
{
cout<<\"Wprowadz tab[\"< cin>>tab[i];
}
for (i=0;i<5;i++)
{
cout<<\"tab[\"< }
getch( );
return 0;
}

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty