profil

Sytuacja jednostki w państwie totalitarnym i demokratycznym.

poleca 84% 1067 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Celem tej pracy jest przedstawienie jednostki w państwie demokratycznym i totalitarnym. Zacznę od przybliżenia położenia jednostki w państwie o ustroju demokratycznym. W p. demokratycznym istnieją określone zasady funkcjonowania jego obywateli. Zasady to może jest tutaj nieodpowiednie słowo gdyż to są prawa i obowiązki, przeznaczone dla każdego obywatela.
I. Pierwsze z praw i poniekąd obowiązków każdego obywatela to prawo do brania udziału w głosowaniu w wolnych wyborach, referendach. Mają również prawo do tworzenia inicjatywy ludowej i veta ludowego.
II. Każdy obywatel ma prawo własnego wyboru religii, ideologii i przynależności do poszczególnych organizacji. Ma się prawo, zgodnie z ustala odgórnie zasadą, tworzyć organizacje i partie polityczne. Ma się prawo podejmowania niezależnych decyzji pod każdym względem zgodnie z prawem funkcjonującym w danym państwie. W państwie demokratycznym wszyscy obywatele są równi wobec prawa, którego należy ściśle przestrzegać.
III. Obywatele biorący czynny udział w życiu społecznym danej wspólnoty maja prawo do zakładania organizacji mających na celu ułatwienie społecznej działalności mieszkańcom danego regionu, np.: związki zawodowe, organizacje samorządowe, organizacje pracodawców, spółki, stowarzyszenia wyznaniowe wiele innych. Wszelkie środki masowego przekazu są niezależne np.: radio, telewizja, prasa. Służą one obywatelom za źródło informacji które nie są zdeformowane.

Państwo demokratyczne jest pozytywnie nastawione do jednostki, działa na jej korzyść. W przeciwieństwie do państwa totalitarnego w którym istnieją zupełnie inne wartości niż dobro obywateli.
I. Obywatele maja Konstytucyjny obowiązek brać udział w wyborach, ale są one fałszowane lub istniała tylko jedna lista głosowania. Obywatele wiec nie maja żadnego wpływu na politykę państwa. Istnieje jedna masowa partia do której powinno należeć większość społeczeństwa.
II. W stosunku do obywateli stosowany jest terror fizyczny i psychiczny. Osoby, które nie podporządkowują się państwu są więzione lub ostatecznie likwidowane. Tak wiec, wszelka działalność przeciw rządowa nie ma szans utrzymania się w takim państwie.
III. Ideologia jest osobna dla każdego reżimu totalitarnego, wpaja się ją dzieciom od najmłodszych lat szkolnych. Społeczeństwo nie ma szans na klarowne informacje z zagranicy a nawet z innych regionów państwa. Władza posiada monopol informacyjny, tzn. że kontroluje wszystkie środki masowego przekazu. Rząd prowadzi propagandę, która wpaja ludziom fałszywa prawdę o ich położeniu.
IV. Nie można swobodnie zakładać stowarzyszeń, działać na osobnym stanowisku niż tego oczekuje od nas władza. Nie ma czegoś takiego jak wolność słowa. Wszystko jest po ścisłą kontrolą państwa, które zwalcza wszystko co nie odpowiada jego założeniom.
V. Wprowadza się środki bezpieczeństwa takie jak tajna policja, tajne więzienia dla osób które mogły by zaszkodzić ustrojowi. Można wprowadzać stan wojenny, który jest jawnym przejawem agresji wobec obywateli.
Tak krótko można przedstawić sytuacje jednostki w państwie totalitarnym i demokratycznym. Praktycznie wystarczyło by przedstawić jedno z tych państw i powiedzieć że to kolejne to po prostu przeciwieństwo.
Wolałbym żyć w państwie demokratycznym, gdyż oferuje nam wiele praw z których możemy bez obaw korzystać. Nie ma leku przed jutrem jak może być w państwie totalitarnym. Chociaż może moja opinia nie jest do końca słuszna, ponieważ nie znam rzeczywistości totalitarnej od początku żyje w demokracji i nie wiem jak wygląd inna rzeczywistość, a przekazy jakie mam od rodziców lub innych osób wcale tak źle nie mówią o takim ustroju. Szary obywatel, który żył spokojnie i zbytnio się nie mieszał w politykę nie miał zbytnich problemów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty