profil

Plan pisania wypracowania na historii

drukuj
poleca 83% 668 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Plan pracy :
• Wstep
o Określenie i uzasadnienie wyboru problemow, układu materiału (chronologiczny,p problemowy lub problemowo-chronologiczny)
• Rozwinięcie tematu
o Tło historyczne
o Rozwinięcie problemów, wnioski cząstkowe
• Zakończenie
o Wnioski ogólne – podsumowanie
o Własna opinia
Warunkiem napisania dobrej pracy jest znajomość materiału i zrozumienie tematu pod względem
1. problematyki (zakresu rzeczowego, faktografii)
2. zakresu terytorialnego
3. zasięgu czasowego (chronologia)

Pamiętaj !
• wszystkie wydarzenia muszą być ściśle powiązane z tematem
• pamiętaj o związkach przyczynowo-skutkowych, zachowaniu chronologii wydarzeń i właściwych proporcjach między poszczególnymi częściami wypracowania
• przedstaw temat własnymi słowami
o zadbaj aby praca nie miała charakteru opisowego, odtwórczego, relacji o faktach
o nie korzystaj z gotowych ściąg i nie przepisuj podręczników
• podręczników zależności od tematu powinieneś wykazać się takimi zdolnościami jak:
o ocena roli wybitnych postaci
o analiza wydarzeń, hierarchizacja i ocena wydarzeń
o umiejętność przedstawienia tematu na tle sytuacji w innych krajach w tym samym czasie
o wnioskowanie, poszukiwanie różnic między różnymi wydarzeniami, działaniami postaci historycznych
o znajomość pojęć i terminów historycznych
o wzajemne powiązanie i integracja wiedzy z różnych źródeł
• jeżeli nie jesteś pewny jakiejś daty, zwłaszcza drugorzędnej, określ czas wydarzenia np. w II połowie XIV wieku
• unikaj podawania zbyt dokładnych dat dziennych, łatwo o pomyłkę
• postacie historyczne (królowie, przywódczy, politycy) to nie twoi koledzy- podawaj więc przy nazwisku przynajmniej pierwsza literę imienia
• należy pisać w czasie PRZSZŁYM
• zwróć uwagę na formę graficzną
o podział tekstu na akapity
o zachowanie marginesów
o błędy należy przekreślać i poprawna odpowiedz napisać nad nim lub obok
• po napisaniu przeczytaj prace uważnie, zwróć uwage na:
o błędy rzeczowe, daty itp
• liczy się jakość pracy, a nie ilość stron


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy