profil

Podział źródeł historycznych i dziejów ludzkości

poleca 80% 957 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podział dziejów ludzkości:
1. Prehistoria (130 – 60 tys. lat p. n. e.)
a) epoka kamienia - (ok. 2 mln lat- 3400/2000 p.n.e)
a. paleolit - (ok. 2 mln lat - ok. 11000 p.n.e.)
b. mezolit - (ok. 10000 - ok. 5000 p.n.e.)
c. neolit - (ok. 9000 - ok. 3400/2000 p.n.e.)
b) eneolit/chalkolit/epoka miedzi - (ok. 6000 - ok. 3400/2000 p.n.e.)*
c) epoka brązu - (ok. 3400 - ok. 1200/750 p.n.e.)
d) epoka żelaza - (ok. 1200 p.n.e. do starożytności)
2. Starożytność ( 4000 r. p. n. e. – 476 r. n. e.)
3. Średniowiecze ( 476r. – 1492 r.)
4. Czasy nowożytne ( 1492 r. – 1918r. )
5. Współczesność 1918r – do dziś
Źródło historyczne - są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka.
Podział źródeł historycznych:
• Normatywne (aktowe) – konstytucje, traktaty, układy, unie, przywileje.
• Narracyjne ( opisowe) – pamiętniki, listy, legendy, kroniki,
• Kartograficzne – mapy
• Ikonograficzne – rzeźby, obrazy
• Statystyczne – tabele, wykresy

Podoba się? Tak Nie