profil

Czasy i słownictwo (różne)

poleca 85% 182 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present Continuous

 Rzeczy, które się dzieją w momencie mówienia (He is reading a book right now)
 Rzeczy które dzieją się w dłuższym przedziale czasu, chociaż niekoniecznie akurat w tej chwili (she is practising for a concert these days (She is not practising right now; she is resting))
 Rzeczy dziejące się zbyt często (You are always interrupting me)
 Bardzo bliska przyszłość (He is flying to Milan in an hour)
 Now, at the moment, these days, at present, always tonight, still

I am reading a newspaper now. (osoba + to be + czynność-ing + reszta)
Are you reading a newspaper now? (to be + osoba + czynność-ing + reszta)
I am not reading. (osoba + to be + not + czynność-ing + reszta)

Present Simple

 Sytuacje normalne (Mr Gibson lives in New York)
 Sytuacje rutynowe (He usually starts work at 9 am)
 Zjawiska przyrodnicze, naukowe (The moon moves round the earth)
 Programy, tabele, rozkłady (The bus leaves in ten minutes)

I live in Toruń. (osoba + czynność + reszta)
Do you live in Toruń? (do + osoba + czynność + reszta)
I do not live in Toruń. (osoba + do + not + czynność + reszta)

Present Perfect Simple

 Coś, co się stało w przeszłości, lecz nie wiemy kiedy dokładnie. Najważniejszy jest sam fakt, a nie czas (Kim has bought a new mobile phone)
 Rzeczy, które zaczęły się w przeszłości i trwają w teraźniejszości (He has been a car salesman since 1990)
 Rzeczy, które niedawno się skończyły, a efekty widać teraz (They have done their shopping)
 Jeśli coś się stało w przedziale czasu, który jeszcze się nie skończył (He has made ten pots this morning (It is still morning))

I have finished book this evening. (osoba + have + czasownik (forma przeszła(2)) + reszta)
Has he finished book this evening? (have + osoba + czasownik (forma przeszła(2)) + reszta)
They have not finished book this evening. (osoba + have + not + czasownik (forma przeszła(2)) + reszta)

Present Perfect Continuous

 Rzeczy które zaczęły się w przeszłości i trwają nadal (She has been painting the ceiling)
 Liczy się efekt wykonywania tej czynności (My hands are very dirty. I have been repairing the car)

I have been reading that book all week. (osoba + have + to be (3 forma) + czasownik-ing + reszta)
How long have you been reading that book? (zaimek pytający + have + osoba + to be (3 forma) + czasownik-ing + reszta)

Passive

The Parthenon was built in the 5th century BC. (osoba + to be + czasownik (forma przeszła(2)) + reszta)

Have something done

 Zrobiliśmy coś w sensie, że daliśmy zlecenie

Jill had the roof repaired yesterday (osoba + have + obiekt + czasownik (forma przeszła(2)) + reszta)

Słownictwo

Crash out – walnąć się (np. spać)
Redundant – zwolniony
Pay-out – odprawa
Nail-biting – nerwowe
Soul – dusza (np. we didn’t know a soul – nie znamy żywej duszy)
Carefree – beztrosko
Take the plunge – podjąć decyzję
Bureaucratic – biurokracja
Frustrating – frustrujące
Culture shock – szok kulturowy
Tempers to fray – trudno ukryć zdenerwowanie
Get by – ??
Boy hiking – d
Poison ivy – d
Forest – las
Bear – niedźwiedź
Alligator – aligator
Bunk-bed – łóżko piętrowe
Search party – szukanie kogoś
Hugging smb – d
Hail – d
Put my arm round smb – objąć
Take three hours to get there – zajęło 3 godziny, żeby się tu dostać
Put smb in charge of – zrobić kogoś odpowiedzialnym
Take smth/smb for granted – zlekceważyć
Put a plan into practice – zastosować plan w praktyce
Take responsibility for smth – d
Put pressure on smb – kłaść na kogoś nacisk
Take drugs – brać leki
Take no notice – d
Put his work first – przedkłada pracę nad wszystko inne
Take part – d
Take a risk – podejmuje ryzyko
Take place – d
Take my advice – d
TAKE OFF:
Remove – zdjąć
Had holiday – wziąć urlop
Substituted – zdjąć
Started to fly – wystartować
Become succesful – odnosić sukces
PUT DOWN:
Stop reading – przstać czytać, odłożyć książkę
Write - zapisać
Criticising - skrytykować

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata