profil

Geografia - bezrobocie

drukuj
poleca 85% 176 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kraje przedindustrialne – Czad, Kongo, Nigeria, Kenia, Bangladesz.
Kraje industrialne – Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, Estonia.
Kraje postindustrialne – USA, Kanada, Francja, Anglia, Niemcy.
Przyczyny bezrobocia na świecie:
Kraje wysokorozwinięte – wzrost mechanizacji i komputeryzacji, przenoszenie zakładów pracy do krajów taniej siły roboczej, telekomunikacja wypiera pracowników pracowników urzędów. Kraje najsłabiej rozwinięte – brak pieniędzy na nowe miejsca pracy.

Przyczyny bezrobocia w Polsce: głęboka recesja (spadek ogólnej aktywności gospodarczej),spadek produkcji, obniżenie popytu konsumpcyjnego, zahamowanie procesów inwestycyjnych, długotrwały wzrost importu substytucyjnego, zwiększony przyrost zasobów pracy.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy