profil

Leczenie choroby niedokrwiennej serca - leki blokujące kanał wapniowy

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

* Leki blokujące kanał wapniowy *

Leki tej grupy stosuje się w :

- nadciśnieniu;
- chorobie wieńcowej;
- w arytmiach nadkomorowych;

Mechanizm działania - zablokowanie kanałów wapniowych w obrębie naczyń tętniczych oraz mięśnia
sercowego. Efektem tego jest rozszerzenie naczyń tętniczych i redukcja
oporu obwodowego;

1. Pochodne dihydropirydyny

NIFEDYPINA -lek ten rozszerza obwodowe naczynia tętnicze i naczynia więńcowe, zmniejsza w ten
sposób ciśnienie oraz zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Jest to lek
krótkodziałający - czas półtrwania wynosi 4-5h.
(Cardofen) - tabl. 10mg.
(Adalat) - kaps. 5 i 10mg
(Cardipin) - tabl. 20mg

Działania takie jak przy zaotanach a dodatkowo ogólne osłabienie i obrzęki nóg. Nifedypina hamuje progresję zmian miażdżycowych.

NITRENDYPINA - subst. o najdłuższym i najsilniejszym działaniu rozszerzającym naczynia. Jest to lek
silniejszy niż Nifedypina. Wskazaniem do stosowania jest nadciśnienie tętnicze i
choroba niedokrwistości.
(Nitrendypina) - tabl. 10,20mg

ISRADYPINA
(Lamir) - tabl. 2,5mg
(Lamir SRO) - 5mg o przedłużonym działaniu

FELODYPINA
(Plendil)

AMLODYPINA
(Norvasc) - tabl. 5 i 10mg
(Amlozek) - tabl. 5 i 10mg
(Amlopin) - tabl. 5 i 10mg

Felodypina i Amlodypina są określane mianem leków 3-ciej generacji. Posiadają dłuższy okres półtrwania i można je stosować jednorazowo, dzięki temu łatwiej i skuteczniej kontroluje epizody niedokrwienia mięśnia sercowego a także prowadzi się skuteczniejszą kontrolę ciśnienia tętniczego.


2. Pochodne papweryny

WERAPAMIL - subst. ta zmniejsza obciążenie wstępne i następcze mięśnia sercowego, zmniejsza
siłę skurczu i stopień przewodzenia bodźców w mięśniu sercowym, zmniejsza zużycie
tlenu. Lek podany dożylnie bardzo silnie obniża kurczliwość mięśnia sercowego oraz
silnie obniża ciśnienie tętnicze. Jeśli lek podamy doustnie obserwujemy spadek
oporów naczyniowych i nieznaczne zwolnienie akcji serca.

Zastosowanie: dusznica bolesna występująca łącznie z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca,
nadciśnienie tętnicze.

Działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, blok przedsionkowo-komorowy, zaparcia, depresja.

Przeciwwskazania: niewydolność krążenia, hipotonia, kojarzenie z B(beta)-adrenolitykami,
ponieważ może nastąpić spotęgowanie działania depresyjnego w węźle
zatokowym i w przewodnictwie przedsionkowo-komorowym. Objawem klinicznym
jest niewydolność krążenia.

(Isoptkin)- draż. 40,80mg i 120mg;
(Isoptin SR) - o przedłużonym działaniu 240mg;
(Staveron) - tabl. 40,80,120mg;
(Staveron prolon.) - tabl. 120mg;

DILTIAZEN - rozszerza naczynia wieńcowe, zmniejsza kurczliwość mięśnia sercowego. Jest lekiem
pośrednim pomiędzy pochodnymi dihydropirydyny a werapamilu.
(Dilazem) - tabl. 60mg;
(Dilazem retard) - tabl. 90mg;
(Oxycardil) - tabl. 40,60,120mg;

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty