profil

Leczenie choroby niedokrwiennej serca - Azotany

poleca 92% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

* AZOTANY *

Mechanizm działania:

- zmniejszają zapotrzebowanie tlenowe mięśnia sercowego, dzieje się to w wyniku zmniejszenia
obciążenia wstępngo;
- poprawiają dystrybucję w krążeniu wieńcowym poprzez lepsze ukrwienie warstwy podosierdziowej
przez obniżenie ciśnienia napełniania lewej komory;
- poprawiają szybkość przepływu wieńcowego, dzieje się to, w skutek rozszerzania tętnic wieńcowych i
usuwania ich skurczu;
- Azotany po podaniu ulegają przekształceniu do tlenku azotu, pozostały tlenek azotu oddziaływuje na
szereg przemian komórkowych, co w konsekwencji doprowadza do rozkurczu naczynia;

W trakcie długotrwałej terapii azotanami może dochodzić do wytworzenia tolerancji ze zmniejszeniem efektu klinicznego leku. W związku z tym należy stosować przerwy w podawaniu azotanów z ewentualnym stosowaniem zamiennym blokerów kanału Ca lub molsidomin. Azotany stosuje się w profilaktyce jak i do przerywania napadów bólów dławicowych. Postacie dożylne w leczeniu zawałów mięśnia sercowego i ostrej niewydolności lewokomorowej.

Działania niepożądane:

- bóle głowy;
- uczucie gorąca;
- zaczerwienienie twarzy;
- hipotonia ortostatyczna;
- nudności i wymioty;

Najczęstrzą przyczyną przerwania terapii tymi lekami jest wystąpienie uporczywych bólów głowy.

Przeciwwskazania:

- jaskra;
- niedociśnienie tętnicze;
- zwężenie zastawki aortalne;

Preparaty:

NITROGLICERYNA - tabl. podjęzykowe 0,5mg, tabl. o przedłużonym działaniu 6,4mg. Doraźnie w
czasie pojawienia się bólu wieńcowego.
(Nitranin aerosomit) - nazwa handlowa w postaci wziewnych aerozoli;
(Nitroderm TTS) - forma przezskórnego systemu terapeutycznego;
(Nitrocard) - maść;

DIAZOTAN IZOSORBITOLU - substancja zwykle stos. w formie przedłużonego działania. Diazotan ulega
efektowi pierwszego przejścia. Efektem tego jest monoazotan izosorbitolu
Czas działania po podaniu pod język to ok. 2h, po podaniu doustnym
4-6h. Początek działania o przedłużonym działaniu ma miejsce po kilku
minutach, a utrzymuje się do 12h. Stosuje się diazotan w przewlekłej
terapii choroby wieńcowej, oraz profilaktyce napadów bólów dławicowych.
(Sorbonit) - tabl. 5 i 10mg;
(Sorbonit prol.) - tabl. 20,40mg;
(Cardomit prol.) - 40,60,80mg;

5 - MONOAZOTAN IZOSORBITOLU - jest to aktywny metabolit diazotanu. Subst. ta dobrze wchłania się
z przewodu pokarmowego i nie ulega efektowi pierwszego
przejścia;
(Mononit) - tabl. 10,20,40mg;
(Mononit prol.) - 60mg;

Ampułki z preparatem do stosowania dożylnego powinny być rozpuszczone w fizjologicznym NaCl lub glukozie. Podanie dożylne wymaga stosowania popmpy infuzyjnej oraz kontroli ciśnienia tętniczego częstości akcji serca i diurezy (wielkości). W przypadku plastrów zaleca się nie naklejanie na częściach dystalnych, np kończynach dolnych. Należy zmieniać punkty przyklejania plastra w celu uniknięcia zapalenia skóry.
Preparaty podjęzykowe w okresie do 6-miesięcy tracą swoją siłę działania (po otwarciu).
Jeżeli z azotanami stosuje się leki obniżające ciśnienie może nastąpić nagły spadek się. tęt. krwi.

PENTAERTHRITOL
(Pentaerythritol 100);
(Pentaerythritol compositum) - połączenie 20mg pentaerythritum i 0,5mg nitrogliceryny;

*Syndaminy*

MOLSIDOMINA - rozszerza naczynia błonowe (żylne i tętnicze) w wyniku uwalniania tlenku azotu
Lek ten hamuje agregację płytek krwi. Jest stosowany w chorobie wieńcowej w
przypadku nietolerancji azotanów.
(Molsidomina) - tabl. 2,4,8mg; 8mg - prolongatum
(Carvaton) - 2,4mg;

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty