profil

II Wojna Światowa

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I Faza: 1-7 września :
1IX Agresja Niemiec na Polskę
1-7 IX Obrona Westerplatte
1-3 IX Bitwa pod Mławą
II Faza: 8-17 września:
8-10 IX Bitwa pod Wizną, tzn. Polskie Termopile
9-18 IX Klęska Polski pod Bzurą – największa bitwa kampanii wrześniowej
17 IX atak ZSSR na Polskę
14 IX Bitwa pod Przemyślem
III Faza: 17/18IX – 5X :
28 IX Kapitulacja Warszawy
20 – 22 IX Bitwa pod Grodnem
2-5 IX Bitwa pod Kockiem-ostatnia
Pojęcia:
Luftwaffe- lotnicy Niemieccy
Wehrmacht- siły zbrojne Niemiec
Duce- Mussolini(Włochy)
Fuchrer- Hitler(Niemcy)
Wożd- Stalin (Rosja)
Oś Rzym-Berlin-Tokio(1936-1937)
Wydarzenia:12 marca 1938 – Anschluss- Przyłączenie Austrii do Niemiec.
Wrzesień 1938- traktat w Monachium- Sudety dla Niemnów ( Mussolini, Hitler, premier Ang. I Fr.)
Marzec 1939- odłączenie Słowacji od Czechosłowacji ( a naprawdę uzależnienie od Niemiec w skutek rozbioru)- utworzenie protektoratu Czech i Moraw).
Pakt Ribbentrop-Mołotow – o nieagresji ZSSR i Trzeciej Rzeszy
1938- Polska zajęła Zaolzie.
/// kwiecień 1940 – Atak na Danie i Norwegię
10 maja 1940- atak Niemców na Belgię, Holandię i Luksemburg
Sierpień 1940- powietrzna bitwa o Anglię- przegrana Niemców.
3września1939r- wypowiedzenie przez Ang. I Fr. Śmiesznej wojny Niemcom.
1940r.- Z Belgii mijając linię Maginota zaatakowano Francję.
22 czerwca- kapitulacja Francji i utworzenie półn-zach części pod okupacją Niemiecką i południową zależną od Niemiec Państwo Fra ze stolicą w Vichy.
///jesień 1939- Bitwa o Finlandie ZSSR i przegrała
1940-przyłączenie do ZSSR Litwy, Łotwy i Estonii
///Plan „Barbarossa”-podstępny plan Hitlera przeciwko ZSSR
22VI1941 Agresja Niemiec na ZSSR
luty 1943 Niemcy się poddały
lipiec 1943 bitwa pod Kurskiem.
Alianci: Anglia, Indie, Australia, Kanada, ZSSR, Belgia, Czechosłowacja, Grecja, Holandia, Norwegia, polska i ... USA.
7.XII 1941 – Japonia – bitwa pod Perl Harbor- wypowiedzenie wojny USA przez Niemców i Włochów.
1939- Bitwa o Ocean Atlantycki- pożyczki USA dla Europy i reakcja Rzeszy
Maj 1944- Zajęcie Monte Casino przez II Korpus Polski
„Dzień D” ^ czerwca 1944r. , alianci wylądowali w Normandii, otwierając drugi front w Europie
Wrzesień 1944- dotarcie do granicy Niemiec
2 maja- bezwarunkowa kapitulacja Niemiec
8 maja 1945- koniec II WŚ w Europie
6 sierpnia 1945- Bomba w Hiroszimie
9sierpnia 1945- Bomba w Nagasaki
2 września- bezwarunkowa kapitulacja Japonii- Koniec II WŚ na całym świecie.///////
GG – Generalna Guberna
1940r.- deportacje na Syberię
styczeń 1942r.- ostateczne rozwiązanie kwestii Żydów.
19.04.1943r.-powstanie w gettcie Warszawskim
1942r.-powstanie Rady Pomocy Żydom „Żegota”
lipiec 1941 – układ Sikorski – Majski, Rosja i Polska
kwiecień 1943r.- zerwanie stosunków dyplomatycznych z sowietami
maj 1943r.-ogłoszenie naboru do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
12i13 października 1943r.- bitwa 1 dywizji pod Lenino.
Grudzień 1943r. – Churchil, Roosvelt i Stalin – konferencja w Teheranie, Przesunięcie polskich granic, Polska uzależniona od Rosji.
2na3stycznia1944r.- A. Czerwona wkracza do Polski w ataku na Niemców.
Listopad 1943r.- przygotowania do akcji „Burza” – gen. Tadeusz Bór – Komorowski
1.01.1944r.- powołanie w Warszawie przez ZPP KRN w Moskwie pod nadzorem Stalina Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego(PKWN).
1sierpnia1944r. Godz. 17.00 godzina „W” powstania Warszawskiego.
6października 1944r. Gen Bór- Komorowski podpisuje honorowy akt kapitulacji
19 stycznia 1945r.- rozwiązanie AK przez Leopolda Okulickiego.
31grudnia 1944r.- KRN przekształca PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej
4-11lutego 1945r.-Churchil, Roosvelt, Stalin – konferencja w Jałcie//Roosvelt chce pomocy Stalina w walce z Japonią oraz marzy o dekolonizacji i pokoju na świecie. Polska granica wzdłuż linii Curzona, nowy rząd polski pod kontrolą Stalina.//////////////
prezydent- gen. Władysław Raczkiewicz
premier-gen. Władysław Sikorski
komendant AK- gen. Stefan Grot – Rowecki
dowódca armii Polskiej w ZSRR – gen. Władysław Anders
dowódca 1 dyw piech im. Tad Kośc. –gen. Zygmunt Berling
premier – Stanisław Mikoajczyk
wódz naczelny – Koazimierz Sosnkowski
Władysław Gomółka – założyciel KRN
/////////////
PPP- Polskie Państwo Podziemne
ZWZ- Związek walki Zbrojnej
AK- Armia Krajowa luty 1942r.
PPR- Polska Partia Robotnicza
ZPP- Związek Patriotów Polskich
MCK- Międzynarodowy Czerwony Krzyż
KRN- Krajowa Rada Narodowa
PKWN- Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata