profil

Opisz pierwotną społeczną i polityczną organizację Słowian

poleca 85% 1213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

trzeba przerobić stylistycznie, nie ma błędów rzeczowych.

We wczesnym średniowieczu ludy słowiańskie żyły w pewnych grupach społecznych nazwanymi rodami. Ród była to pewna społeczność spokrewnionych ze sobą rodzin. Połączone rodziny – ród tworzyły pewną wspólnotę, dzielącą się obowiązkami jak i korzyściami. Pokrewieństwo musiało opierać się na pochodzeniu przodka męskiego wszystkich rodzin – wszyscy mężczyźni mieli jednego przodka. Wszystkich należących do rodu łączyło poczucie solidarności jak i kult przodków. Dlatego też usunięcie z rodu było największą karą, jaka mogła spotkać Słowianina.
Ród zamieszkiwał jedną osadę – niewielkie skupisko siedzib ludzkich, i prowadził wspólną gospodarkę. Gospodarkę paleniskową, do której była potrzebna większa ilość osób.
Pewna grupa rodów – rodzin z danego terytorium tworzyło opole. Opole składało się z kilkunastu wsi wraz z należącymi do mieszkańców terenami uprawnymi (,okolicznymi lasami, wodami itp.) Nazwa głównej miejscowości takiego skupiska, gdzie znajdowało się miejsce zgromadzeń, była zarazem wspólną nazwą całego opola. Z poszczególnych terenów opola tworzą plemienia.
Na co dzień opolem zarządzał wiec plemienny, który w razie zagrożenia wybierał dowódcę (księcia lub wojewodę). Z czasem jednak tymczasowi wodzowie chcieli utrzymać władzę nad coraz liczniejszymi wspólnotami. Właśnie ich ambicje przyczyniły się do jednoczenia całych plemion we wspólnoty. Jednak faktyczną i największą władzę miała starszyzna plemienna, która była wybierana z najbogatszych rodów. Jednakże podczas wędrówek na zachód i ciągłych wojen właśnie dowódcom wojskowym udało się utrzymać faktyczną władzę polityczną i przekazać ją nawet własnym synom, mimo że większość spraw plemiennych załatwiano nadal podczas ogólnego zgromadzenia.
Plemiona zamieszkiwała pewna wspólnota o tej samej, lub bardzo zbliżonej kulturze, i o podobnej polityce. Związki plemienne u większości ludów pasterskich i rolnych stały się zaczątkiem do organizacji państwowych.
Plemionami narządzali naczelnicy, świadczą o tym bogato wyposażone groby. Naczelnicy i ich otocznie gromadziło bogactwa z łupów wojennych jak i darów oraz ciągnęli dochody z handlu. Wyzyskiwali też pracę niewolników, chociaż dominowała gospodarka wypaleniskowa.

Najstarszy znany ustrój panujący wśród Słowian to demokracja wojenna (okres przejściowy między ustrojem plemiennym, a monarchią o charakterze feudalnym, charakteryzujący się zwiększoną aktywnością wojenną plemienia)., związana z przekształcaniem się pierwotnego społeczeństwa w społeczeństwo klasowe i tworzeniem się organizacji wielkoplemiennych, które później umożliwiły powstanie pierwszych państw słowiańskich.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata