profil

Biocenoza i ekosystem - ściąga

poleca 85% 201 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Obieg azotu w przyrodzie Obieg węgla w przyrodzie

Biocenoza - zbiór ogr żywych powiązanych ze sobą zależnościami pokarmowymi w konkretnym środowisku.

Producenici - rośliny zielone lub glony innych kolorów, produkuja materie organiczne.

Konsumenci - pobieraja got. pokarm (roślinoż, mięsoż, wszystkoż)

Reducenci - rozkładają materie organiczną

BIOCENOZA SZTUCZNA - pole, sad, staw rybny, oczko, akwarium

NATURALNA las, jezioro, morze, góry, ocean, łąka, sawanna, pustynia, tajga,

Łańcuchy pokarmowe:
- las: liśc--gąsienica--mrówka--dzięcioł--jastrząb--grzyby
- jezioro: glony--płotka--węgorz--bakterie
- pole: ziemniak--stonka--kuropatwa--jastrząb--mrówka
- morze ciepłe: roślinny plankton--zooplankton--małże--murena--bakterie
- morze zimne: brunatnice--śledź--foka--orka
- sawanna:lisc baobaba--szarańcza--wikłacze--sekretarz—sęp

Równowaga biocenotyczna stan tej równowagi mamy wtedy, gdy w biocenozie w ciągu dłuższego czasu wyrównały się interakcje między populacjami. Równowaga ta zależy od wyrównanej współzależności między producentami, konsumentami a destruentami

Biotop - elementy martwe przyrody (gleba, wilgotnośc..)
Ekosystem = Biocenoza + Biotop

Cechy ekosystemu:
- samowystarczalny wytwarza substancję organiczną ze swoich składników mineralnych bez dostarczania pokarmu z zewnątrz. W takim ekosystemie musi byc sprawna biocenoza.
- produkcja ekosystemu - przyrost masy roślin i zwierząt. Energia słoneczna w ekosystemie przepływa i zostaje tracona na poszczególnych poziomach troficznych.Na każdym poziomie tracone jest powyżej 10% energii.(diagram) Zwykle w ekosystemie ilośc ener. ponbranej jest równe ilości energii straconej. Ekosystemy muszą otrzymywac energię z zewnątrz ponieważ ciagle ją tracą.Dlatego mówimy, ze ener. jedynie przepływa przez ekosystem.

KRĄŻY MATERIA / PRZEPŁYWA ENERGIA
Produktywność pierwotna - ilość masy ciała producentów.
Produktywność wtórna- przyrost masy ciała konsumentów.

Eutrofizacja - przenawożenie zbiorników wodnych (spływ nawozów szt. i natur z pól).Duży przyrost glonów zielonych i brunatnych, rozrost roślin przybrzeżnych(trzcina , tatarak)
Sukcesja ekosystemu- zmiana w składzie ilościowym i gatunkowym w danym środowisku w przestrzeni czasowej.
*Sukcesja pierwotna- pojawianie się ekos. w miejscu,gdzie żadnego nie było.
*Sukcesja wtórna- zachodzi na terenach zajmowanych przez inne
ekosystemy.(np. eutrofizacja)

OBIEG WĘGLA W PRZYRODZIE
Węgiel wielokrotnie przemieszcza sie mniędzy atmosferą ziemską, skorupą ziemską hydrosferą i organizmami.Jest głównym pierwiastkiem wchodzącym w sklad zw. organicznych, z ktorych sa zbudowane c. organizmów.W atmosf. wegiel istnieje prawie wylacznie w post.CO2.Jest nieprzerywanie pobierany przez rośliny w procesie fotosyntezy oraz stale oddawany do atmosf. w procesie oddychania roslin i zwierzat. CO2 związany przez rośliny wchodzi w sklad materii organ., z ktorej korzystaja zwierzeta i drobnoustroje.Martwe szczatki rosl. i zwierz. sa przez reducentow rozkladane i
wegiel powraca w postaci CO2 do wód i atmosfry.

OBIEG AZOTU W PRZYRODZIE
W przyrodzie atmosferyczny azot wiazany jest przez bakterie azotowe i glebowe.Trafia potem do gleby, gdzie jako azotany wykorzystywany jest przez rosliny do tworzenia aminokwasów i białek.Obumarłe subst. organiczne rozkładając się wydzielają gazowy azot do atmosfery i jego zwiazki do gleby.Azot-rozkladany w glebie przez niektore barterie trafia ponownie do atmosfery.W wyniku intensywnej gospodarki rolniczej nastepuje szybkie wyczerpanie zasobów azotu w glebie.Konieczne jest sztuczne nawożenie

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata