profil

Motyw patriotyczny w literaturze polskiej w różnych epokach - konspekt.

poleca 85% 215 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TEMAT: Motyw patriotyczny w literaturze polskiej w różnych epokach.

I. LITERATURA PODMIOTU:
- Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, promocja, Wrocław 2001r.
- Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, czytelnik, Warszawa 1985r.
- Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich, Wacław Panek „Marsz, marsz Polonia”,
Warszawa 1988r.
- Bolesław Prus, Lalka, Państwowy Instytut, Warszawa 1958r.
- Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie, (Wiatr, drzewa spienia ziemia dojrzała), (w:) Jerzy
Święch, K. K. Baczyński – wybór poezji, zakład Narodowy imienia Ossolińskich,
Wrocław 1989r.

II. LITERATURA PRZEDMOTU:
- Alina Witkowska, Literatura Romantyzmu, PWN Warszawa 1986r. str: 19-23, 66-68,
102-106, 127-133, 315-319.
- Szymon Kobyciński, Krótka o Hymnie, orkach i barwach gawęda, Krajowa Agencja wydawnicza, Warszawa 1978r. str: 51-73.
- Julian Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej, PWN, Warszawa 1969r. str: 222-259.
- Jan Malinowski, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1991r, str.647 – patriotyzm.

III. RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI:
1. Określenie problemu:
Motyw patriotyczny w literaturze jako poczucie obowiązku pisarza względem Narodu, bycie jego sumieniem, krytykiem- to troska o ojczyznę- jej przyszłość: a także przypominanie historii kraju i dawanie wzorów do naśladowania.
2. Kolejność prezentowanych argumentów:
- przedstawienie wzoru nowego patrioty, krytyka starego pokolenia, które doprowadziło do upadku państwa polskiego na podstawie „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.
- omówienie znaczenia i stopnia poświęcenia się jednostki dla dobra kraju na podstawie charakterystyki głównego bohatera „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza.
- omówienie problemów XIX w. Polski na podst. powieści „Lalka” B. Prusa.
- motyw patriotyczny w literaturze okresu wojennego poprzez omówienie postawy „młodych 20 letnich” na podst. utworu „Pokolenie” K. K. Baczyńskiego.
- omówienie manifestu idei niepodległościowej zawartego w utworze „Pieśń legionów Polskich” J. Wybickiego.
3. Wnioski:
- „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza to utwór wyrażający tęsknotę pisarza za ojczyzną, to spojrzenie na „sprawę Polską”, społeczeństwo Polskie, oczami pisarza nowej epoki, to oczekiwanie, przemiany wewnętrznej Polaków
- tytułowy „Konrad Wallenrod” z powieści A. Mickiewicza to postać tragiczna, patriota- romantyk, który rezygnuje ze swojego osobistego szczęścia, poświęca dusze, dla dobra całego społeczeństwa.
- „Lalka” B. Prusa to krytyka społeczeństwa polskiego- arystokracji, która jest znieczulona na krzywdę ludzi i uniemożliwia wprowadzenia w życie myśli pozytywistycznych, to także krytyka ciągle żyjących romantyków.
- wiersz „Pokolenie” K.K. Baczyńskiego to tragizm młodych ludzi, którzy oddali życie i młodość za ojczyznę, to romantycy XIX wieku.
- „Pieśń legionów Polskich” J. Wybickiego to nadzieja dla Polaków na odzyskanie niepodległości i okazanie miłości swojej ojczyźnie- Matce.


Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty