profil

Patriotyzm

poleca 64% 98 głosów

rzecz. m

miłość do ojczyzny i skłonność do poświęceń dla niej.

 

Społeczeństwo często wykazuje się patriotyzmem (N. lp) dopiero w chwili zagrożenia kraju. Na co dzień nie myślimy o patriotyzmie (Ms. lp) i zazwyczaj nie musimy udowadniać naszej patriotycznej postawy.

Pochodzenie:

patriota (ż patriotka) – zwolennik patriotyzmu,
patriotyczny – związany z patriotyzmem, np. organizacje patriotyczne, pisma patriotyczne itp.

Obecna postać

Patriotyzm lokalny to wierność i oddanie najbliższemu otoczeniu, miastu czy okolicy, w której się mieszka. Czasem takie otoczenie nazywamy małą ojczyzną.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Patriotyzm