profil

Zdania podrzędne i współrzędnie zlożone

poleca 80% 1397 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Rodzaje zdań

Zdanie współrzędne:
*łączne(a,i,oraz,ani,ni)— ...—
*wynikowe(wiec,zatem,totez,dlatego)—>...>—
*przeciwstawne(ale,a,lecz,jednak,zaś)—>...<—
*rozłączne(albo,lub,czy,bądź)—<...>—Zdanie podrzędne:
*podmiotowe(kto?co?)
*orzecznikowe(co robi?co się z nim dzieje?)
*przydawkowe(jaki?jaka?jakie?
który?która?które?czyj?czyja?czyje?
ile?czego?z czego?)
*dopełeniowe(kogo?czego?komu?czemu?
kogo?co?z kim?z czym?o kim?o czym?)
*okolicznikowe
1)miejsca (gdzie?skąd?dokąd?)
2)czasu (kiedy?od kiedy?jak długo?)
3)sposobu (jak?w jaki sposób?)
4)przyczyny (z jakiego powodu/przyczyny?)
5)celu (po co?w jakim celu?)
6)warunku (dlaczego?pod jakim warunkiem?)
7)przyzwolenia (mimo co?mino czego?)

Podoba się? Tak Nie