profil

Spójnik

poleca 71% 2211 głosów

To nieodmienna i niesamodzielna część mowy, która łączy (spaja) wyrazy lub w zdaniach złożonych zdania składowe. Spójniki możemy podzielić na następujące grupy:

• spójniki współrzędne, które występują w zdaniach złożonych współrzędnie: i, oraz, a, ani, ale, lecz, natomiast, zaś, lub, albo, czyli, czy, więc, dlatego, toteż, bądź, zatem, tudzież, przeto, jednak;

Ojciec kupił farbę i pomalował na żółto mój pokój.
Na przyjęciu było bardzo miło, jednak nie chciałam wracać do domu po zmroku, więc pożegnałam wszystkich i wyszłam, ale ostatni autobus już odjechał.

• spójniki podrzędne, pojawiające się w zdaniach złożonych podrzędnie: że, jeżeli, żeby, aby, iż, bo, bowiem, gdy, gdyby, gdyż, ponieważ, choć, chociaż, zanim, aż;

Wszyscy wiedzą, że Marek jest bardzo oszczędny.
Mężczyzna zadzwonił po policję, gdyż sprzed biura skradziono jego samochód.
Dobrze się zastanów, zanim odrzucisz moją ofertę, bowiem mogę jej już nie powtórzyć.

• spójniki mogą łączyć oczywiście dwa wyrazy: i, oraz, lub, albo, czy;

Dziewczęta oraz chłopcy grali na boisku w piłkę.
Marta i Agata są najlepszymi przyjaciółkami.
Na urodziny możesz mi kupić jakąś dobrą książkę lub coś z biżuterii.
Na wywiadówkę powinni przyjść rodzice czy inni opiekunowie ucznia.

Znajomość spójników występujących w zdaniach współrzędniei podrzędnie złożonych ułatwia rozpoznanie i określanie tych zdań.

Zapamiętaj

Zapamiętaj, że przed spójnikami: i, oraz, albo, lub nie stawiamy przecinka, chyba że spójnik ten powtarza się.
Monika i Ewa, i Wiesiek z Mirkiem postanowili pójść na nowootwartą pływalnię.
Albo spędzę ten wieczór z rodziną, albo wybiorę się z przyjaciółmi do kina lub do dyskoteki.

Podoba się? Tak Nie